HELSINKI KAIKKI SIVUT PITÄJÄNMÄELLÄ TAPAHTUU YMPÄRISTÖ - LUONTO - LIIKENNE

PITÄJÄNMÄEN RUOTSINKIELISEN PÄIVÄKODIN LAKKAUTTAMISEHDOTUS MUUTTUI LISÄSELVITYSTEN VAATIMISEKSI

Yksimielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta muutti virkamiesehdotusta sekä lasten vanhempien että Pitäjänmäki-seuran toivomaan suuntaan tänä aamuna pitämässään kokouksessa. Näin varmistettiin myös että Kutomotielle suunniteltu suuri päiväkoti voidaan rakentaa ilman viivästyksiä. Pitäjänmäki-seura on voimakkaasti kannattanut tätä hanketta vaikka se sijaitseekin aivan kaupunginosamme etelärajalla.Aktiivisuutemme on tuottanut tulosta.

Kokonaisuudessaan lautakunta päätti yksimielisesti seuraavasta lausunnosta:

”Uudishankkeen on tarkoitus korvata nykyisen 37 paikkaisen ruotsinkielisen Daghemmet Sockenstuganin tilat. Lautakunta edellyttää kuitenkin tarkastettavan alueen väestöennustelukuja uudelleen ennen lopullista korvauspäätöstä, ja arvioitavan tilojen korvaamisen tarvetta näiden lukujen valossa. Lisäksi lautakunta edellyttää ennen lopullista korvauspäätöstä selvitystä mahdollisuuksista soveltaa paremmin kaupungin hyväksyttyä lähipalveluperiaatetta ainakin osalle Daghemmet Sockenstuganin lapsista, huomioiden lähialueen tilat sekä suunnitteluvaiheessa olevat rakennus- ja peruskorjaushankkeet. Lautakunta edellyttää, että esitys tilojen mahdollisesta korvaamisesta lisätietoineen tuodaan lautakunnalle.”

Käytännössä tämä merkitsee että asia otetaan uudelleen arvioitavaksi, kuten olemme edellyttäneetkin. On hyvä että päätös oli yksimielinen, kaikkien lautakunnassa edustettujen puolueryhmien kannattama. Lautakunnan puheenjohtajan, apulaispormestari Nasima Razmyarin (SDP) myönteinen panos valmisteltaessa tätä virkakoneiston esityksestä poikkeavaa kantaa ja yksimielisen kannatuksen varmistamisessa on tietysti ollut erittäin merkittävä. Myös RKP:n Nora Grotenfeltin ja Vasemmistoliiton Petra Malinin aktiivisuus valmisteluvaiheessakin on vaikuttanut myönteisesti tämän päätöksen saavuttamiseen, samoin kuin tietysti useiden muiden lautakunnan jäsenten tuki.

Pitäjänmäki-seuran kannalta on tärkeää että päiväkodin, esikoulun ja kahden ensimmäisen peruskoululuokan kokonaisuus Konalantin historiallisissa kiinteistöissä säilyy. Myös alueemme ruotsinkielisillä perheillä on oltava oikeus tähän kunnalliseen lähipalveluun. Kun Pitskun väestö on merkittävästi muuttunut ja muuttumassa on huolehdittava siitä että väestörakenne on tulevaisuudessakin monipuolinen. Kulttuuriympäristön vaaliminen täällä läntisimmän Helsingin esikaupunki- ja kyläalueella on sekin meille erittäin tärkeää.

Kuvassamme etualalla ruotsinkielinen koulu joka on myös uhanalainen ja taustalla punatiilinen päiväkoti Sockenstugan. Rakennukset ovat noin satavuotiaita ja osa Helsingin suojeltua ja arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä.

Jan Furstenborg, Pitäjänmäki-seuran puheenjohtaja