HELSINKI KAIKKI SIVUT PITÄJÄNMÄELLÄ TAPAHTUU YMPÄRISTÖ - LUONTO - LIIKENNE

SVENSKA SKOLAN I SOCKENBACKA FYLLER 100 ÅR – FESTEN HAR ERSATTS MED ÖVERLEVNADSKAMP

Den lilla svenska skolan i Sockenbacka fyller 100 år. Det som borde ha varit en fest har nu blivit en överlevnadskamp. Det märkliga är att det är finlandssvenskar själva som vill ge bort de västligaste förstädernas sista svenska rum.

Svenska skolan
Daghemmet Sockenstugan

Det hela började med att utbildningsnämndens svenska sektion godkände att daghemmet Sockenstugan alldeles bredvid skolan skulle stängas. Som underlag för beslutet fick man en grovt felaktig befolkningsstatistik för området.

När stadsdelsföreningarna i Sockenbacka och Kånala gemensamt vände sig till den ansvariga borgmästaren kröp det fram att skolmyndigheterna var ute också för att stänga skolan där så många lokala svenska och tvåspråkiga barn går sina första två år.

Det är inte första gången som Helsingfors lustar efter den värdefulla skoltomten vid Kånalavägen i Sockenbacka. För ett tiotal år sedan ville stadens kamrerer spjälka upp den vackra tomten och bygga ett radhus uppe på backen. Det här lyckades man lokalt att förhindra, men tydligen lever tanken kvar.

Den svenska skolfastigheten donerades av familjen Ramsay till den lokala skolföreningen för över hundra år sedan. Skolan blev färdig år 1921. Byggnaden ritades av arkitekt Selim A. Lindgren, som själv var aktivt med i föreningen, och vars värdefulla funkishus ännu finns bredvid skolfastigheten.

Skolan togs senare över av Helsinge landskommun. När Sockenbacka blev en del av Helsingfors ställde man som villkor att den svenska skolfastigheten skulle bevaras. Idag är fastigheten och de två byggnaderna starkt skyddade i områdets stadsplan. Tomten är definierad för svensk skolverksamhet. En eventuell ändring skulle kräva ett beslut av huvudstadens stadsfullmäktige.

Helsingfors stads egen statistik över befolkningsmängden liksom också stadens framtida utvecklingsprognoser visar att både skolan och dagiset vid Kånalavägen har ett stabilt och växande elevunderlag. Tvärt emot vad de svenska skolmyndigheterna har påstått är det just de gamla kärnområdena norr om järnvägen där både behovet och elevtillgången är starkast. Det är också här som man kommer att ha den starkaste befolkningstillväxten.

Det är svårt att förstå att man vill flytta dagiset till gränsen mellan Tali och Munksnäs och stänga skolan och skicka också ettorna och tvåorna till Munksnäs.

Utbildningssektorns borgmästare Nasima Razmyar svarade mycket positivt på de två stadsdelsföreningarnas brev om skolsituationen i Sockenbacka. Ett av resultaten är att såväl familjerna som andra invånare i området skall få komma till tals vid ett diskussionsmöte. Att man sedan har valt att hålla mötet utanför Sockenbacka och Kånala, i skolverkets kontor i Vallgård, är nog ganska märkligt. När man dessutom väljer en måndag klockan 17 är det tyvärr ett tecken på att alla inte vill ta den här utfästelsen på allvar.

Båda stadsdelsföreningarna – Pitäjänmäki-seura ry och Konala-seura ry – ställer helhjärtat upp till stöd för föräldrarna. För dem är det här också en fråga om att bevara den värdefulla kulturomgivning som ännu finns kvar i området.