HELSINKI KAIKKI SIVUT PITÄJÄNMÄELLÄ TAPAHTUU YMPÄRISTÖ - LUONTO - LIIKENNE

HELSINGIN OMASTADI OSALLISTUVA BUDJETOINTI HERÄTTÄÄ KYSYMYKSIÄ PITÄJÄNMÄESSÄ

Huonolla toteutuksella voidaan hyväkin idea pilata. Helsingin kaupungin OmaStadi osallistuvaa budjetointia on kaupungin itsensä taholta viime viikkoina ahkeraan hehkuteltu. Pitäjänmäessä muuttuu kuva monimuotoisemmaksi kun mainoskampanjan pintaa raapaisee.

Ajattelin että on paras avoimesti kertoa kokemuksistamme.

Toimme jälleen kerran tiensä päässä olevan Pitäjänmäen urheilukentän huoltorakennuksen ja pukusuojan uusimisen OmaStadi äänestykseen. Aiemmat yritykset saada ’koppi’ korjattua olivat epäonnistuneet. Ehdotusta tehdessämme olimme tietoisia siitä että onnistumisen mahdollisuudet olisivat rajalliset.

Yllätyksenä ei tullutkaan etteivät äänet riittäneet hankkeen toteuttamiseen. Reilussa pelissä olisimme tämän hyväksyneet ja jatkaneet työtämme muilla tavoin. Valitettavasti peli ei ollut reilua.

Aluksi kaupungin edustajat asettivat ’kopin’ uusimiselle miljoonan Euron hinnan. Summa ylitti reilusti sallitun rajan, ja ehdotuksemme hylättiin. Edellisellä kierroksella oli täsmälleen sama projekti arvioitu 250,000 Euron hintaiseksi joka vastasi myös omien asiantuntijoidemme arvioita. Kaupungin edustajat kieltäytyivät vastaamasta kun yritimme saada tietoja heidän päätöksensä perusteita.

Tavoitteena oli estää äänestäminen projektistamme.

Pormestari Juhana Vartiainen päätti ehdotuksemme palauttamisesta juuri ennen äänestyksen alkamista, vastoin virkakoneistonsa alkuperäistä kantaa.

Kaupungin edustajien yritykset hankkeen kaatamiseksi kuitenkin jatkuivat. Nyt asetettiin hinnaksi kopin uusimisesta 600,000 Euroa. Tälläkään kertaa ei meille suostuttu avaamaan budjettipäätöstä eikä kysymyksiimme vastattu.

Oli kai päätetty että hankkeemme kaadetaan.

Kun kopin uusiminen olisi kaupungin edustajien ’budjetoimana’ nielaissut puolet koko suuralueen määrärahasta on selvää ettei se mahtunut mukaan useimpiin äänikokonaisuuksiin.

Pitäjänmäki-seura halusi kuitenkin lähteä mukaan OmaStadi kierrokselle. Tahdoimme näyttää että tällä Pitskun lasten ja nuorten kannalta tärkeällä hankkeella on vahva kannatus alueellamme. Valmisteluaikaa meillä ei juuri ollut. Näin jäi Pitäjänmäen Tarmon ja muiden alueen toimijoiden osallistuminen vähäiseksi. Kouluissamme yritettiin, mutta sielläkään ei juuri syysloman alla päästy täysillä mukaan.

Osallistuvan budjetoinnin ensimmäisen kierroksen jälkeen ehdotin kaupungintalolla pidetyssä arviointikokouksessa että kaupunki jaettaisi äänestystä varten pienempiin alueisiin. Näin tuotaisiin OmaStadi lähemmäksi asukkaita. Niin ei kuitenkaan tapahtunut. Tuloksista näemme taas että budjettirahat menivät suurempiin kaupunginosiin. Ellei tätä muuteta on kyseenalaista kannattaako meidän pitskulaisten enää nähdä vaivaa ja lähteä tähän budjetointileikkiin mukaan.

Pitäjänmäki-seura kiittää kaikkia niitä yli 500 pitskulaista jotka kävivät urheilukenttähankkeemme puolesta äänestämässä. Yhtä suuri kiitos niille jotka antoivat äänensä muille alueemme ehdotuksille. Tämä auttaa meitä tulevissa budjettikeskusteluissa kaupungin kanssa.

Pitäjänmäen urheilukentän kopin uusiminen oli viimeiseen viikkoon saakka erittäin lähellä toteuttamista. Kun koululaiset palasivat syysloman jälkeen muuttui tilanne täysin. Parissa päivässä kasvoi välimatka lähimpiin ’kilpailijoihimme’ muutamasta kymmenestä useisiin satoihin. Jos vanhempainyhdistysten ja koulujen sinänsä kannatettavan aktiivisuuden tuloksena voidaan osallistuvan budjetoinnin varojen jakaminen ratkaista tällä tavalla voimme aiheellisesti kysyä onko nykyinen sinänsä hyvää tarkoittava järjestelmä tarkoituksenmukainen.

Jan Furstenborg, Pitäjänmäki-seuran puheenjohtaja