HELSINKI KAIKKI SIVUT PITÄJÄNMÄELLÄ TAPAHTUU

PITÄJÄNMÄKI-SEURA JA KONALA-SEURA VASTUSTAVAT RUOTSINKIELISEN PÄIVÄKODIN SULKEMISTA – LAUTAKUNTAJAOSTON PÄÄTÖSAINEISTO OLI VIRHEELLISTÄ JA HARHAANJOHTAVAA

JF / Ollaanko Pitäjänmäeltä taas viemässä kaupungin palveluja muualle ja samalla uhkaamassa satavuotista kulttuuriympäristöämme? Kasvatuksen ja koulutuksen lautakunnan ruotsinkielinen jaosto haluaa sulkea Konalantiellä olevan 37-paikkaisen päiväkodin ja siirtää paikat Kutomokujalle aivan alueen eteläreunaan. Päiväkoti ja viereinen ruotsinkielinen alakoulu jossa toimivat luokat 1 ja 2 jakavat kaavalla vahvasti suojellun koulutontin.

Pitäjänmäki- ja Konala-seurat vastustavat päiväkoti Sockenstuganin lakkauttamista

Alakoulu täyttää tänä vuonna 100 vuotta ja toimii tunnetun pitäjänmäkeläisen arkkitehdin Selim A. Lindqvistin suunnittelemassa suojellussa rakennuksessa. Tontin on Helsingin kaupunki saanut lahjoituksena ja kuntaliitoksessa maalaiskunnalta jossa sen käyttötarkoituksena on määritelty ruotsinkielinen koulu. Tämä on ainoa ns. ruotsinkielinen tila läntisimmässä Helsingissä.

Aluemme kaupunginosayhdistykset Pitäjänmäki-seura ja Konala-seura ovat tänään lähettäneet kaupungille yhteisen kirjeen jossa pyydetään kasvatus ja koulutuslautakunnan puheenjohtajaa apulaispormestari Nasima Razmyaria jättämään jaoston päätös käsittelemättä kunnes siihen sisältyvät vakavat ja harhaan johtavat asiavirheet korjataan.

Ei voi olla mahdollista että lautakunnan jaoston päätöksellä menetettäisi eräs viimeisiä osia arvokkaasta rakennetusta kulttuuriympäristöstä täällä Pitäjänmäellä.

– Pitäjänmäki-seura ry ja Konala-seura ry katsovat, että Kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston kanta päiväkoti Sockenstuganin sulkemiseksi perustuu virheelliseen ja siten osin harhaanjohtavaan päätösaineistoon. Lisäksi ehdotus päiväkodin sulkemisesta sisältyy vain uuteen päiväkodin liittyvän päätösaineiston tekstiin eikä siitä ole avoimesti kerrottu, vaan tieto suunnitelmasta on saatu median välityksellä.

– Ei ole hyväksyttävää, että toimiva päiväkoti lakkautettaisi ilman selvää päätöstä, avointa tiedottamista ja asianosaisten kuulemista, alueen kaksi kaupunginosayhdistystä sanovat.

– Pyydämme, ettei kasvatus- ja koulutuslautakunta ota käsiteltäväkseen Päiväkoti Sockenstuganin toimintojen siirtämistä Kutomokuja 3:een rakennettavaan päiväkotiin ja siten päiväkoti Sockenstuganin lakkauttamista (ruotsinkielisen jaoston päätös 03/22.06.21 Asia 7) ennen kuin asia on valmisteltu uudelleen ja päätösaineistossa olevat asiavirheet on korjattu, ja valmistelussa on asianmukaisesti kuultu päiväkodin lasten vanhempia, päiväkodin työntekijöitä sekä Pitäjänmäki-seuraa ja Konala-seuraa vaikutusalueen kaupunginosayhdistyksinä, joilla pitää kaikilla olla oikeus ja mahdollisuus tuoda esiin omat näkemyksensä.

Tässä tiedoksi kirje kokonaisuudessaan:

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston päätös03/22.06.2021 Asia 7 koskien Kutomokuja 3:n päiväkodin tarveselvitystä

Arvoisa pormestari Razmyar

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto on kokouksessaan 03/22.06.2021 käsitellyt Pitäjänmäen Kutomokujalle rakennettavaa Helsingin kaupungin päiväkotia. Selvitykseen sisältyy kannanotto Konalantiellä tontilla 46161 sijaitsevan 37-paikkaisen ruotsinkielisen päiväkodin ’Sockenstugan’ sulkemiseksi.

Pitäjänmäki-seura ry ja Konala-seura ry katsovat, että Kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston kanta päiväkoti Sockenstuganin sulkemiseksi perustuu virheelliseen ja siten osin harhaanjohtavaan päätösaineistoon. Lisäksi ehdotus päiväkodin sulkemisesta sisältyy vain uuteen päiväkodin liittyvän päätösaineiston tekstiin eikä siitä ole avoimesti kerrottu, vaan tieto suunnitelmasta on saatu median välityksellä. Ei ole hyväksyttävää, että toimiva päiväkoti lakkautettaisi ilman selvää päätöstä, avointa tiedottamista ja asianosaisten kuulemista.

Pyydämme, ettei kasvatus- ja koulutuslautakunta ota käsiteltäväkseen Päiväkoti Sockenstuganin toimintojen siirtämistä Kutomokuja 3:een rakennettavaan päiväkotiin ja siten päiväkoti Sockenstuganin lakkauttamista (ruotsinkielisen jaoston päätös 03/22.06.21 Asia 7) ennen kuin asia on valmisteltu uudelleen ja päätösaineistossa olevat asiavirheet on korjattu, ja valmistelussa on asianmukaisesti kuultu päiväkodin lasten vanhempia, päiväkodin työntekijöitä sekä Pitäjänmäki-seuraa ja Konala-seuraa vaikutusalueen kaupunginosayhdistyksinä, joilla pitää kaikilla olla oikeus ja mahdollisuus tuoda esiin omat näkemyksensä.

Mahdollisen lakkauttamisen ja tontin 46161 suojelupäätöksen keskinäinen vaikutus ja sen aiheuttaman mahdollisen kaavamuutoksen edellytykset ja käsittely on myös tärkeä selvittää.

Meillä ei ole huomauttamista Kutomokuja 3 suunniteltua päiväkotia kohtaan, jonka kaavaehdotusta Pitäjänmäki-seura onkin pyydettynä lausunnon antajana kannattanut.

Päiväkoti Sockenstugan on osa Pitäjänmäen suurpiirin arvokasta ja Helsingin kaupungin asemakaavalla vahvasti suojeltua kulttuuriperintöä. Tontilla sijaitsee myös tänä vuonna 100 vuotta viettävä ruotsinkielinen ala-aste (nykyisellään luokat 1-2) joka on osa laajempaa Hoplaxskolan-kokonaisuutta. Molemmat rakennukset ovat vahvasti suojeltuja. Yhdessä ne muodostavat viimeisen ruotsinkielisen tilan (svenskt rum) täällä läntisimmän Helsingin esikaupunkialueella.

Sockenstugan sijaitsee Pitäjänmäen Reimarlassa lähellä Konalaa ja Marttilaa. Tämä on kaupunginosan perinteistä asuinaluetta rantaradan pohjoispuolella. Vuonna 2019 oli Reimarlassa ja Marttilassa 0-6 vuotiaiden ruotsinkielisten lasten lukumäärä 32 ja Konalassa 21, eli rantaradan pohjoispuolella yhteensä 53. Vuonna 2025 lukumäärän arvioidaan olevan Reimarlassa ja Marttilassa 33 ja Konalassa 21 eli jatkuvasti selvästi yli 50. Kutomokujan päiväkoti tulee sijoittumaan alueen eteläisimpään reunaan, Pitäjänmäen yritysalueella Munkkivuoren ja Munkkiniemen vieressä. Vuonna 2019 oli 0-6 vuotiaiden ruotsinkielisten lasten lukumäärä Talissa 6 ja Pitäjänmäen yritysalueella 4. eli yhteensä 10. Vuonna 2025 lukumäärän arvioidaan olevan 18.

Helsingin ja Helsingin seudun väestöennusteen 2019-2060 mukaan säilyy Pitäjänmäen peruspiirin ruotsinkielisten lasten määrän painopiste selvästi edelleen Konalan ja Reimarlan alueella. Kun jaosto perustelee kantaansa sille että Pitäjänmäen yritysalueelle ja Taliin rakennetaan uusia asuntoja niin vastaavasti niitä rakennetaan myös Reimarlaan ja Konalaan, jopa selvästi enemmänkin. Näitä ovat mm. Pitäjänmäen asemanseudun uusi kerrostaloalue, Kaupintien kerrostalot osana Vihdintien kaupunkibulevardia ja täydennysrakentaminen Kyläkirkontielle. Myös Konalan puolella päiväkoti Sockenstuganin lähellä on useita kerrostaloja rakenteilla. Ruotsinkieliselle jaostolle annettu päätösaineisto on tältä osin mielestämme selvästi harhaanjohtavaa.

Päätösaineistossa sanotaan myös, että Sockenstugan palvelee Pitäjänmäen ja Haagan aluetta. Haagan alueella on kuitenkin jo kaksi ruotsinkielistä päiväkotia. Sockenstuganin vanhempainyhdistys on päiväkodin, esikoulun ja koulun (luokat 1-2) vanhemmille tekemällään kyselyllä kartoittanut päiväkodin lasten asuinalueita. Kyselyyn annetut vastaukset edustavat tällä hetkellä lähes 90 % tämän kokonaisuuden lapsista. Konalassa asuu enemmistö, noin 48 % lapsista, Reimarlan ja Marttilan alueella noin 45 % ja Pajamäessä ja Pitäjänmäen teollisuusalueella yhteensä noin 7 %. Haagan peruspiirissä ei asunut yksikään päiväkodissa oleva lapsi. Päätösaineisto on tältäkin osin harhaanjohtavaa.

Selim A. Lindqvistin suunnittelema koulurakennus täyttää tänä vuonna 100 vuotta

Päiväkotirakennus vaatii perusparannusta. Tämä on kuitenkin jo huomioitu ja sekä viereisen koulurakennuksen että päiväkotirakennuksen perusparannus on sisällytetty talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmaan vuosiksi 2021-2030.

Päätösaineistossa korostetaan että uusi päiväkoti sijoitetaan Pitäjänmäen ja Munkkiniemen alueiden rajalle. Kun lasten määriä ja ennusteita katsoo niin käy selväksi että tavoitteena onkin Pitäjänmäen Sockenstuganin sulkeminen ja palvelujen keskittäminen sosiaalisesti aivan toisenlaiselle Munkkiniemen alueelle. Mikäli DH Sockenstugan lakkautettaisi tulisi Kutomokuja 3:een rakennettavan ja seuraavan pohjoissuunnassa olevan ruotsinkielisen päiväkodin välillä olemaan noin 6 km etäisyys. Konalan ja Reimarlan alueet jäävät puoliväliin. Konalassa asuville lapsille matka päiväkotiin olisi uudessa tilanteessa jopa 4 km. Malminkartanossa oleva ruotsinkielinen päiväkoti on puolestaan mitoitettu Kaarelan peruspiirin tarpeisiin. Päiväkotimatka jouduttaisiin tekemään Helsingin toiseksi suurimman työpaikkakeskittymän läpi.

Reimarlan, Marttilan ja Konalan alueilla asuvilla lapsilla ja perheillä tulisi olla tasa-arvoinen mahdollisuus sujuvaan arkeen ja kielellisiin oikeuksiin ja päiväkotipalveluihin kuin sosioekonomiselta asemaltaan varakkaammilla alueilla Munkkiniemessä ja Etelä-Haagassa.

Kun lisäksi huomioidaan, että päiväkoti Sockenstugan sijaitsee alueella, jolla muiden kuin suomen- tai ruotsinkielisten osuus väestöstä on 26 %, lasten osalta vieläkin korkeampi, ei pidä alueellisen eriytymisen näkökulmastakaan tehdä ratkaisuja, jotka ovat omiaan karkottamaan alueelta ruotsinkielisiä lapsiperheitä.

Alueen kaupunginosayhdistyksinä Pitäjänmäki-seura ry ja Konala-seura ry katsovat ettei päiväkoti Sockenstuganin lakkauttamiselle ole esitetty hyväksyttäviä syitä. Kaupunginosayhdistykset eivät pidä hyväksyttävänä Konalantien ruotsinkielisen tilan ja koulukeskittymän tontilla 46161 myymistä tai luovuttamista muuhun käyttöön kuin minä se on vahvistetussa asemakaavassa ja suojelupäätöksessä määritelty. Kun koulun tontti luovutettiin Helsingin kaupungille kuntaliitoksen yhteydessä vuonna 1946 oli edellytyksenä että se säilyy ruotsinkielisessä koulukäytössä.

Ystävällisin terveisin

PITÄJÄNMÄKI-SEURA ry

Jan Furstenborg

Pitäjänmäki-seuran puheenjohtaja

KONALA-SEURA ry

Maritta Hyvärinen

Konala-seuran puheenjohtaja