HELSINKI KAIKKI SIVUT YMPÄRISTÖ - LUONTO - LIIKENNE

VAIKUTA PÄÄKAUPUNGIN KULTTUURIYMPÄRISTÖÖN VASTAAMALLA HELSINGIN KAUPUNGINOSAT ’HELKAN’ KYSELYYN

Strömbergin puisto ja putous Helsingin Pitäjänmäellä

Vastaamalla tähän Helkan kyselyyn pääset mukaan tuottamaan Helsingin kaupungin kulttuuriympäristöohjelmalle tärkeää aineistoa kaupunginosista ja kaupunkilaisten näkemyksistä kulttuuriympäristöihin liittyen.

Vastaa kyselyyn viimeistään 31.08.2021! Arvomme vastanneiden kesken viisi kaupunginmuseon kirjajulkaisua.

Kyselyn täyttäminen vie noin 10–30 minuuttia, riippuen siitä kuinka yksityiskohtaisesti haluat vastata. Sekä lyhyet että pitkät vastaukset ovat tervetulleita. Voit halutessasi vastata myös vain osaan kysymyksistä.

Kyselyssä on kolme osiota, joista
1. koskee kaupunginosasi kulttuuriympäristöä, kuten historiaa, erityispiirteitä ja perinteitä
2. koskee kaupunginosasi elävää ja aineetonta kulttuuriperintöä, kuten tapoja, tapahtumia ja yhteisen toiminnan muotoja
3. koskee kaupunginosasi kulttuuriympäristön tulevaisuutta

Vastaa kyselyyn oman kotikaupunginosasi näkökulmasta – mikäli jokin toinenkin kaupunginosa on sinulle erityisen tuttu, voit täyttää kyselyn uudestaan sen näkökulmasta.

Du kan svara på enkäten på svenska här https://forms.gle/cvcbwHpE1i8nxVuK9

You can respond this survey in English here https://forms.gle/TAz4qCzJ9NqkP8Q2A

Pitäjänmäen vanha rautatieasema ja historiallinen asemapuisto rantaradan varressa

Mitä kulttuuriympäristöllä tarkoitetaan?

Kulttuuriympäristöllä tarkoitetaan ihmisen toiminnan ja luonnon yhdessä muodostamaa ympäristöä, jossa näkyy kulttuuri ja eletty elämä. Kulttuuriympäristö muodostuu rakennuksista, maisemista, eri ajan kerroksista, muistoista ja perinteistä sekä nykypäivän arkisista käytännöistä. Kulttuuriympäristöt ovat elinympäristöämme, arjen ja juhlan kokemisen paikkoja, eri-ikäistä arkkitehtuuria, puistoja ja aukioita, muinaisjäännöksiä ja arkeologista kulttuuriperintöä. Kulttuuriympäristöt ovat rikkaus ja voimavara.

Miksi kysely tehdään?

Kaupunginosien asukkaat ovat asiantuntijoita oman alueensa kulttuuriympäristöstä. Tällä kyselyllä kerätään lisää tietoa asukkaille merkityksellisestä kulttuuriympäristöstä kaupunginosissa. Kulttuuriympäristö ja sen sisältämät arvot tulee ottaa huomioon maankäyttöä suunniteltaessa ja rakennuksia kunnostettaessa. Kulttuuriympäristöohjelmassa halutaan nostaa esiin myös sellaisia kulttuuriympäristöjä, joita ei vielä ole laajalti tunnistettu.


Kulttuuriympäristöohjelmasta

Helsingin kaupunginmuseo on yhteistyössä kaupunkiympäristötoimialan ja kaupunginkanslian kanssa käynnistänyt kulttuuriympäristöohjelman laatimisen. Ohjelmatyön käynnistymistä juhlistetaan Helsinki-päivänä 12.6. ja se valmistuu vuoden 2022 loppuun mennessä. Nyt tehtävän kyselyn tuloksia tullaan hyödyntämään kulttuuriympäristöohjelman laatimisessa osallisuuden vahvistamiseksi ja kaupunginosien erityispiirteiden esiin nostamiseksi sekä toimenpide-ehdotuksien suunnittelussa.

Kulttuuriympäristöohjelma on linjaus kulttuuriympäristön tärkeimmistä ominaispiirteistä sekä niiden hoidosta ja hyödyntämisestä. Ohjelmaa tehdään asukkaiden, yhteisöjen ja viranomaisten yhteistyönä, samalla kootaan yhteen tietoa, joka selittää ympäristömme kehityshistoriaa ja alueen identiteettiä. Ohjelma on apuna päätöksenteossa ja ohjaa osaltaan kulttuuriympäristöjen suunnittelussa. Helka on tärkeä sidosryhmä ohjelmatyössä.