HELSINKI KAIKKI SIVUT PITÄJÄNMÄELLÄ TAPAHTUU YMPÄRISTÖ - LUONTO - LIIKENNE

PITÄJÄNMÄEN SUURI VESIHUOLTOPROJEKTI: HULEVEDESTÄ LÖYTYMÄSSÄ JÄRKEVÄ RATKAISU MARTTILAN OMAKOTIALUEELLA?

Heikki Pälviä ja Pirjo Kivistö

Täällä Pitäjänmäen Marttilassa jatkuu työmme asukkaiden etujen puolesta nyt kun alueen suuri vesihuoltosaneeraus on lähtemässä käyntiin. Alusta lähtien olemme olleet tiiviissä yhteydessä projektin johtoon ja myös Helsingin kaupunkiin joka on koko hankkeen toimeksiantaja. Hyvässä vuoropuhelussa ja yhteistyössä olemme vaikuttaneet moniin asioihin ja saaneet sovittua useista parannuksista asukkaiden eduksi. Itse projekti on kyllä välttämätön ja meille tärkeäkin, sen verran vanhoista johdoista ja putkista on kyse.

Huleveden käsittelystä on jo ensi vaiheesta lähtien tullut erityisen tärkeä kysymys. Voimassa oleva laki vaatii että myös omakotitontit liitetään kunnalliseen hulevesiverkkoon. Tämä on mielestämme Marttilan tyyppisellä vehreällä alueella vanhentunut vaatimus eikä enää vastaa kaupungin omia vihreitä arvoja. Se on sekä kallis että ympäristön kannalta huono vaihtoehto.

Olemmekin tyytyväisiä että projektin johto samoin kuin HSY:n ja Helsingin kaupungin edustajat ovat antaneet ymmärtää että hakemukset huleveden viemäröinnistä vapautumiseksi otettaisi myönteisesti vastaan. Olemme täällä Marttilassa myös saaneet sovittua ettei jokaisen tontin osalta tarvitse suorittaa niitä maaperätutkimuksia ja muita selvityksiä jotka ovat edellytyksenä vapautuksen myöntämiselle. Näin voimme avata uutta käytäntöä jossa voimme tehdä nämä selvitykset yhteisesti ja liittää asiakirja jokaiseen vapautushakemukseen.

Tänään tarkastelimme Marttilalaisessa puutarhassa työmme etenemistä ja sovimme siitä miten ja millä aikataululla jatkamme. Mukana olivat Heikki Pälviä, arkkitehti ja sekä aihepiirin että Marttilan alueen asiantuntija, Pitäjänmäki-seuran hallituksen jäsen, rakennusinsinööri Pirjo Kivistö, ja sitten minä Pitskuseuran puheenjohtajana. Estyneenä oli tällä kertaa Jyrki Harju jonka insinööritoimisto on ystävällisesti luvannut tehdä meille tämän selvityksen.

Viikonloppuna ovatkin Jyrki ja Heikki kiertäneet alueen yhdessä ja päässeet jo hyvin eteenpäin.Vesihuollon saneeraus alkaa täältä Marttilan eteläosista jatkuakseen sitten suuressa osassa Reimarlaa. Se työ mitä nyt teemme Marttilan ykkösvaiheen osalta tulee arviomme mukaan olemaan asukkaille ja kiinteistöille hyödyllistä koko jatkoprojektin kannalta, myös muualla.

Tulemme huolehtimaan siitä että myös näissä muissa Pitskun osissa saadaan käyttöön niitä työkaluja mitä olemme jo Marttilassa yhteisesti kehittäneet. Toivomme siis että tämä Marttilan ja Reimarlan projekti tulee myös asukkaiden kannalta olemaan järkevä ja mahdollisimman edullinen piloottiprojekti koko pääkaupunkiseudulle.

Kuvassamme Heikki Pälviä selvittää Pirjo Kivistölle projektin hienouksia, arkkitehti insinöörille, mutta kyllä tässä hyvin vielä kärryillä tänään pysyi…

Jan Furstenborg, Pitäjänmäki-seuran puheenjohtaja