HELSINKI KAIKKI SIVUT PITÄJÄNMÄELLÄ TAPAHTUU YMPÄRISTÖ - LUONTO - LIIKENNE

STRÖMBERING PUISTO PERUSKORJATAAN – UUSI PUROPUISTIKKO ABB:n EDUSTALLE – KALATIE TAIMENILLE PUTOUKSEN VIEREEN

Strömbergin puisto ja putous Helsingin Pitäjänmäellä

Pitäjänmäen Strömbergin puisto peruskorjataan Raide-Jokerin valmistumisen yhteydessä. Samalla rakennetaan Pitäjänmäki-seuran ja Helsingin Perhokalastajien pitkään toivoma kalatie Strömbergin putouksen vierelle. Puiston yläpuolelle luodaan uusi puistoalue, Puropuistikko.

Hienoa että Strömbergin puisto täällä Pitäjänmäessä nyt kunnostetaan. Nyt toteutuu jälleen kerran Pitäjänmäki-seuralle tärkeä tavoite jota on pitkään aktiivisesti edistetty.

Suuri kiitos perhokalastajien Pekka Lindbladille joka on tätä meidän kanssamme aktiivisesti kehittänyt, ja Mätäjoki-hankeen aktiiveille jotka ovat olleet tärkeänä tukena!

Aurinkoinen päivä jälleen, tässä Pitskun sateessakin!

Jan Furstenborg, Pitäjänmäki-seuran puheenjohtaja

Tässä osa Helsingin kaupungin tiedotteesta

https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunginkanslia/strombergin-puiston-upeat-maisemat-peruskorjataan-kylkeen-nousee-myos-uutta-asuinrakentamista?fbclid=IwAR2q4ztt2qDw88b2vX3jO4Q35tWXcnoEJq_-ClEKntTcgl31KUKmu0zwPioStrömbergin puiston upeat maisemat peruskorjataan – kylkeen nousee myös uutta asuinrakentamista | Helsingin kaupunki

Pitäjänmäessä yhdistyvät perinteinen yritysalue ja moderni asutus. Alueelle on hyvät liikenneyhteydet ympäri pääkaupunkiseutua, ja sinne yltää myös pikaraitiotie Raide-Jokeri vuonna 2024.

Strömbergin puisto on Pitäjänmäen alueen merkittävimpiä puistoja. Se on nyt peruskorjauksen tarpeessa: tavoitteena on viihtyisä ja turvalliseksi koettu kaupunginosapuisto. Strömbergin puiston ja Puropuistikon suunnittelu onkin jo alkanut.

Puistoissa tullaan muun muassa kunnostamaan ja parantamaan istutuksia, reittejä, rakenteita ja valaistusta sekä korostamaan puiston upeita näkymiä. Tarkoituksena on tuoda puiston hienoja elementtejä, kuten vettä, paremmin esille. Strömbergin puistossa sijaitsee upea vesiputous, joka on lähes kolme metriä korkea. Raide-Jokerin rakentamisen yhteydessä Pitäjänmäentien alitse rakennetaan uusi, leveämpi ja valoisampi alikulku Strömbergin puiston ja Talin siirtolapuutarhan välille.

Suunnittelu perustuu Konalan ja Pitäjänmäen aluesuunnitelmaan sekä Mätäjoen hoito- ja kehittämissuunnitelmaan.

Strömbergin puisto jakautuu länsipuolella sijaitsevaan keidasmaiseen purolaaksoon sekä kallioiseen mäkeen puiston itäpuolella, jossa sijaitsee myös leikkipuisto Strömberg. Suunnittelualueeseen kuuluu myös Strömbergin tien pohjoispuolella sijaitseva Puropuistikko. Puropuistikon lammikko on liettynyt, ja se tullaan ruoppaamaan.

Suunnittelukokonaisuuteen kuuluu myös kalateiden yleissuunnittelu, joka mahdollistaa vaelluskalojen, kuten erittäin uhanalaisen meritaimenen, nousun Mätäjoen latvavesille. Muualta Mätäjoesta nousuesteet on jo poistettu. Lisäksi puroon lisätään taimenen kutusoraikoita.

Puistojen alueella kehitetään myös liito-oravan kulkuyhteyksiä ja otetaan ympäristö ja luontoarvot hyvin huomioon. Suunnittelun yhteydessä tarkastellaan myös mahdollisuutta toteuttaa ns. saukkohylly Mätäjoen junaradan ja Kaupintien alittavaan tunneliin. Tätä pitkin eläimet voisivat kulkea puron ympäristössä risteämättä liikenteen kanssa.