HELSINKI KAIKKI SIVUT PITÄJÄNMÄELLÄ TAPAHTUU YMPÄRISTÖ - LUONTO - LIIKENNE

PITÄJÄNMÄEN ASUKASTALOHANKE LIIKAHTI MERKITTÄVÄSTI ETEENPÄIN YKSIMIELISESSÄ KAUPUNKIYMPÄRISTÖLAUTAKUNNASSA

Pitäjänmäen asemapuiston kaksoisvahtitupa
Kaksoisvahtitupa Pitäjänmäen asemapuistossa

Helsingin vaikutusvaltainen kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi eilen Pitäjänmäen asemanseudun kaavaehdotuksen. Kaava käsittää suojellun Asemapuiston ja siitä länteen rakennettavan uuden kerrostalo-alueen.

Pitäjänmäki-seura on jo aikaisessa suunnitteluvaiheessa ehdottanut että vanhan asemarakennuksen viereisellä mäellä sijaitseva kaksoisvahtitupa ulkorakennuksineen varattaisi pitäjänmäkeläisten yhteiseen käyttöön asukastalona ja pienimuotoisena kulttuuri- ja kaupunginosakeskuksena.

Seuran puolesta olemmekin hallituksemme jäsenen Pirjo Kivistön kanssa käyneet asiasta useita keskusteluja, sekä kaupungin päätöksentekijöiden että alueen nyt omistavan kiinteistösijoitusyhtiö Spondan edustajien kanssa.

Tuloksena tästä asettui kaupunkiympäristölautakunta eilisessä kokouksessaan yksimielisesti tämän tavoitteen taakse. Tuomas Rantasen ja Eveliina Heinäluoman ehdotuksesta päätettiin lautakunnassa seuraavasti:

”Lautakunta katsoo, että kaavan kokonaisuuden kannalta kaksoisvahtituvan kehittäminen erilaisia yleisölle avoimia toimintoja yhdistävänä asukastalotyyppisenä kokonaisuutena olisi suotavaa. Siksi se pitää tarkoituksenmukaisena, että kaupunki selvittää mahdollisuudet käynnistää osaltaan tällaisen hankkeen valmistelun”

Lautakunta hyväksyi vastaehdotuksen yksimielisesti”Seuraavaksi asia menee kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Jos sielläkin tehdään samanlainen päätös, kuten pitäjänmäkeläiset nyt odottavat, lähdemme sen jälkeen yhteystössä kaupungin ja muiden paikallisten toimijoiden kanssa toimiin tämän uuden kaupunginosallemme tärkeän keskuksen luomiseksi ja käynnistämiseksi.

Matkaa vielä on, mutta hyvältä nyt näyttää.

Jan Furstenborg, Pitäjänmäki-seuran puheenjohtaja