HELSINKI KAIKKI SIVUT PITÄJÄNMÄELLÄ TAPAHTUU YMPÄRISTÖ - LUONTO - LIIKENNE

PITÄJÄNMÄEN MARTTILASSA JA OSASSA REIMARLAA UUSITAAN VESIHUOLTOVERKOSTO

Pitäjänmäen Marttilassa ja osassa Reimarlaa uusitaan koko vesihuoltoverkosto alkaen tänä keväänä. Sen yhteydessä tehdään mahdolliseksi myös tonttivesijohtojen ja viemärien saneeraus. Tästä linkistä löytyvät sekä saneerauksen yleistiedot että ohjeet kiinteistöjä varten. Pyrin saamaan selvän tiedon HSY:ltä siitä missä aikataulussa työt alkavat ja jatkuvat täällä Marttilassa ja Reimarlassa.

Jan Furstenborg, Pitäjänmäki-seuran puheenjohtaja

”Saneerattava runkoverkosto sisältää HSY:n vastuulla olevat vesijohdot, jätevesiviemärit ja hulevesiviemärit. Lisäksi saneeraamme kaikki yli 20 vuotta vanhat kiinteistöjen tonttivesijohdot ja tonttiviemärit runkoverkosta tontin rajalle asti. Arvioitu toteutusvaihe on 2021–2022, ja urakoitsija on Terrawise Oy.

Saneerattavan alueen vesihuoltoverkosto on rakennettu pääosin 1950–1970-luvuilla. HSY:llä on alueella vesijohtoa noin 11 km sekä jätevesi- ja hulevesiverkostoa noin 10 km. Vesihuoltoverkostossa on esiintynyt toimintahäiriöitä, vikoja ja vedenlaatuongelmia.

Vesihuollon asiakasliittymiä alueella on noin 350 kpl. Arvioimme kiinteistöjen tonttivesijohtojen ja -viemäreiden olevan samalta ajalta kuin HSY:n runkoverkosto. Kiinteistöjen putkiin liittyy vastaavia vikoja ja toimintahäiriöitä.”

https://www.hsy.fi/vesihuoltoverkoston-saneeraus…/