HELSINKI KAIKKI SIVUT KUVAGALLERIAT PITÄJÄNMÄELLÄ TAPAHTUU PITÄJÄNMÄKI ENNEN YMPÄRISTÖ - LUONTO - LIIKENNE

PITÄJÄNMÄEN VIESTI HELSINGIN KAUPUNGILLE: ASUKASTALO OLISI NYT TOTEUTETTAVA KUN ASEMAPUISTOA LAITETAAN KUNTOON

Kaksoisvahtitupa Pitäjänmäen historiallisessa asemapuistossa

Uutta Länsi-Helsinkiä tilaisuus kahden viikon kuluttua (27 tammikuuta 2021) kertoo kaupungin sunnitelmista myös Pitäjänmäen alueella. Keskustelun pohjaksi halusin muistuttaa kaupunkiympäristölautakunnan lähes yksimielisestä pyynnöstä kaupunginhallitukselle järjestää asukastalo tänne Pitäjänmäkeen.

Kun puiston suojeltujen rakennusten omistama sijoitusrahasto tulee ne joka tapauksessa myymään on Pitäjänmäki-seura esittänyt asemarakennuksen läheisellä mäellä olevaa kaksoisvahtitupaa piharakennuksineen käytettäväksi tähän tarkoitukseen. Rakennuksen omistama rahasto voisi silloin luovuttaa sen kaupungille asemapuiston luovutussopimuksen osana. Asemakaava on tehty siten että kiinteistön käyttäminen asukastalona olisi täysin mahdollista.

Jan Furstenborg, Pitäjänmäki-seuran puheenjohtaja

—–

Pitäjänmäki on paitsi perinteikäs myös nopeasti muuttuva ja uudistuva kaupunginosa. Erityisen merkittävää on ollut asukasrakenteen muutos. Maahanmuuttajataustaisen väestön osuus on kaupungin korkeimpia. Sosiaaliset ongelmat ovat alueella kasvaneet ja myös nuorten häiriökäyttäytymistä esiintyy entistä enemmän.

Samalla löytyy Pitäjänmäestä paljon myönteistä aktiivisuutta, halua toimia syrjäytymistä vastaan, ja uusien pitäjänmäkeläisten kotouttamiseksi osaksi yhteisöämme. Myös harrastus- ja kulttuuritoiminta on erittäin vilkasta.

Jo pitkään on kaupunginosaan toivottu asukastaloa joka voisi näitäkin tavoitteita palvella.

Kun Pitäjänmäen historiallisen ja suojellun asemapuiston kaavaehdotusta keväällä käsiteltiin pyysi lähes yksimielinen kaupunkiympäristölautakunta kaupunginhallitusta ryhtymään toimeen asukastalon saamiseksi Pitäjänmäelle. Kun vanha asemarakennus on jo aikaisemmin siirtynyt yksityiseen omistukseen käytiin keskustelua puistossa olevasta kaksoisvahtitupa-nimisestä pienemmästä talokokonaisuudesta.

Asemakaavaehdotus on hiljattain ollut uudella lausuntokierroksella. Pitäjänmäki-seura on sen yhteydessä toistanut pyyntönsä että tänne voitaisi luoda paikallisille toimijoille tila joka samalla toimisi monikulttuurisena paikalliskeskuksena. Ulkorakennuksineen on kaksoisvahtitupa erittäin sopiva myös kesäajan ulkotoiminnalle ja näyttelyille. Puiston suojeltujen rakennusten nykyinen omistaja joka on asemakaavaa pyytänyt on ilmaissut valmiutensa siirtää tila kaupungin omistukseen asemapuiston luovutussopimuksen yhteydessä.

Tämän tilaisuuden otsikkokuvassa näytetään miltä asemapuiston vieressä oleva uusi keskusaukio voisi näyttää. Jos kaksoisvahtitupa myytäisi yksityiselle omistajalle merkitsisi se asemapuiston ja tämän uuden aukion välisen yhteyden katkeamista ja käytännössä suojellun asemapuiston pirstomista. Reimarlan keskustassa ei muita todellisia puistoalueita ole.

Toivommekin että kaupunkisuunnittelulautakunnan pyyntö kaupunginhallitukselle asukastalon hankkimisesta Pitäjänmäkeen tässä yhteydessä toteutettaisi.