KAIKKI SIVUT PITÄJÄNMÄELLÄ TAPAHTUU YMPÄRISTÖ - LUONTO - LIIKENNE

PITÄJÄNMÄKI-SEURAN SYYSKOKOUKSESSA LIIKENNE JA PALVELUT

Liikenteestä ja palveluista puhutaan kirjastolla tiistaina 27 marraskuuta klo 18-20 kun Pitäjänmäki-seura kokoontuu syyskokoukseensa. Muodollisempien kokousasioiden jälkeen avataan keskustelu niistä asioista joita seuran toivotaan vievän eteenpäin Helsingin kaupungin ja muiden vastuullisten tahojen ja toimijoiden kanssa. Pian tämän kokouksen jälkeen kutsummekin näitä vastuutahoja uuteen tilaisuuteen kertomaan pitskulaisille mitä he voivat ja aikovat asukkaiden esiin nostamien ongelmien More..