HELSINKI KAIKKI SIVUT PITÄJÄNMÄELLÄ TAPAHTUU SEURA JA YHTEYSTIEDOT YMPÄRISTÖ - LUONTO - LIIKENNE

KUTSU PITÄJÄNMÄKI-SEURAN SYYSKOKOUKSEEN TIISTAINA 15 MARRASKUUTA 2022 KLO 18.00 PITÄJÄNMÄEN KIRJASTOSSA

Pitäjänmäki-seura ry

Pitskulainen bändi Kissakala esiintyi Pitäjänmäki-päivänä 11 syyskuuta kirjaston terassilla.

KOKOUSKUTSU

Pitäjänmäki-seuran jäsenet kutsutaan seuran syyskokoukseen tiistaina 15 marraskuuta 2022 alkaen klo 18.00 Pitäjänmäen kirjaston tiloissa, Jousipolku 1. Toivomme ennakkoilmoitusta tilan riittävyyden ja terveysturvallisuuden varmistamiseksi, mutta se ei ole sääntöjen edellyttämä velvollisuus. Koronatilanteen mahdollinen vaikeutuminen saattaa merkitä että edellytämme maskin käyttöä kokoustilassa.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 8 kohdassa mainitut asiat

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

3. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys.

4. Hyväksytään seuraavan vuoden 2023 toimintasuunnitelma

5. Käsitellään ja vahvistetaan vuoden 2023 talousarvio sekä määrätään seuraavan vuoden jäsenmaksun ja kannattajajäsenmaksun suuruus.

6. Valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi.

7. Valitaan jäsenet hallitukseen erovuoroisten ja eroavien jäsenten tilalle.

8. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa.

9. Valitaan yhdistyksen edustajat muiden yhdistysten kokouksiin, mikäli yhdistyksellä on tällainen oikeus.

10. Päätetään yhdistyksen kokousten koollekutsumistavasta sääntöjen määräämissä rajoissa.

11. Käsitellään muut mahdolliset esille tulevat asiat, joista hallitukselle on tehty esitys vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta tai jotka hallitus haluaa syyskokoukselle esittää.

Hallituksen ja siten Pitäjänmäki-seuran nykyinen puheenjohtaja jättää tehtävänsä kokouksessa mikä merkitsee että uusi puheenjohtaja on valittava. Hallituksesta sanotaan säännöissä näin:

”Yhdistyksen toimintaa suunnittelee ja johtaa syyskokouksessa valittu hallitus, johon kuuluu kalenterivuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja, sekä kahdeksan 8 kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittua muuta jäsentä, joista vuosittain puolet on erovuorossa. Jäsenten erovuorot määrätään ensin arvalla, sitten vuoron mukaan.”

Hallituksen jäsenten erovuoroisuutta ei ole koronavuosien aikana pystytty toteuttamaan. Hallitus ei ole myöskään ollut täysilukuinen. Näin valitaan koko hallitus syyskokouksessa ’puhtaalta pöydältä’. Nykyiset jäsenet ovat tietysti myös vaalikelpoisia. Uusi hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja taloudenhoitajan.

Ystävällisin terveisin

Pitäjänmäki-seuran hallitus

Jan Furstenborg

puheenjohtaja