HELSINKI KAIKKI SIVUT PITÄJÄNMÄELLÄ TAPAHTUU YMPÄRISTÖ - LUONTO - LIIKENNE

PITÄJÄNMÄKI-SEURAN AKTIIVINEN TYÖ KAUPUNGINOSAN ASUKKAIDEN PUOLESTA JATKUU MUTTA MUOTOIHIN KORONA SAATTAA VIELÄ VAIKUTTAA

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2022

Pitäjänmäentie aseman kohdalla
Pitäjänmäentie aseman kohdalla

Pitäjänmäki-seuran vuosikokous tiistaina 16 marraskuuta päätti vuoden 2022 toimintasuunnitelmasta. Vuodenvaihteen yli tullaan seuraamaan koronatilannetta ja kevätkokouksessa 2022 tehdään mahdollisia täydennyksiä suunnitelmaan.

Me elämme jatkuvasti merkillisiä aikoja, täällä pääkaupunkiseudulla jatkaa koronapandemia vuoristorataansa ja on taas ollut nousussa. Juuri tällä hetkellä, lokakuussa 2021, ei meihin vaikuttavia suoranaisia kokoontumis- tai toimintarajoituksia ole voimassa. On kuitenkin mahdotonta ennustaa miten tilanne kehittyy vuoteen 2022 tullessamme. Joka tapauksessa tulemme aina asettamaan jäsentemme ja muiden toimintaamme osallistuvien terveysturvallisuuden etusijalle. Toivomme että vuodelle 2022 suunnitellut toimintatapahtumat toteutuvat, mutta olemme myös tietoisia siitä että tilanteen kehittyminen saattaa niihin vaikuttaa. 

Kaupunginosaamme ja ympäristöömme vaikuttaminen

Pitäjänmäki-seuran toiminnassa on kaupunginosaamme ja sen ympäristöön vaikuttaminen on käynyt yhä tärkeämmäksi. Internetin käyttö on korostunut tässä edunvalvontatyössä. Olemmekin selvästi johtava kaupunginosayhdistys sosiaalisen median ja netin käytössä.

Omenapuita Pitäjänmäen Marttilassa
Omenapuita Pitäjänmäen Marttilassa

Nämä uudet toimintatavat eivät saa merkitä todellisten tapaamisten jäämistä taka-alalle. Pitäjänmäki-päivä, Strömbergin leikkipuiston kevätjuhla, ikäväen joulujuhlat ja Nuolipuiston kivikautiskaivaukset säilyvät tärkeänä osana työtämme ja käynnistetään uudelleen vuonna 2022 jos epidemiatilanne ja rokotuskattavuuden nousu sen turvallisesti mahdollistaa, kuten toivomme ja uskomme. Olemme valmiita harkitsemaan myös rokotuspassin käyttöönottoa joidenkin tapahtumien osalta.

Helsingin kaupunki on viime vuosina osoittautunut varsin epäluotettavaksi tukijaksi. Pienavustuksia joiden varaan Pitäjänmäki-seura ja monet muut kaupunginosayhdistykset ovat toimintaansa suurelta osin rakentaneet ovat ilman ennakkovaroitusta jääneet ilman riittävää budjettirahoitusta. Vaikuttaa siltä että ’OmaStadi osallistuva budjetointi’ nielaisi suuren osan avustuksista kaupunginosatoimintaamme. Tiukalla taloudenpidolla ja osin myös toimintaa leikkaamalla olemme tästä selvinneet ilman että vararahastoihimme olisi jouduttu kovin syvälle tarttua.

Tarvitaan aktiivisia osallistujia

Toimintamme keskittyminen alueemme toimivuuden ja viihtyvyyden kannalta olennaisiin kysymyksiin asettaa vaatimuksia myös seuran hallinnolle ja toiminnalle. On tärkeää laajentaa aktiivisten osallistujien joukkoa ja jakaa vastuuta laajemmalle. Tämä asettaa kasvavia vaatimuksia sekä seuran hallituksen rakenteelle ja työmuodoille että hallituksen jäsenille. Lisäksi se edellyttää sellaisia muutoksia jotka avaavat ovet muunkinlaiseen osallistumiseen, myös teema- ja asiakohtaisesti.

Vuoden 2022 aikana arvioidaan onko hallitusta laajennettava ja miten vastuualueita voidaan määritellä uudestaan. Jo toimintavuoden 2022 kuluessa voi hallitus kutsua lisäjäseniä osallistumaan työhönsä.

Terveellä jäsenpohjallamme ja vankalla taloudellamme selviämme hyvin myös tulevan toimintavuoden aikana. Jäsenmäärän kasvattaminen on kuitenkin sekä mahdollista että tärkeää, mutta edellyttää että seuran aktiivit osallistuvat aktiiviseen jäsenhankintaan. Myös Pitäjänmäellä sijaitseviin yrityksiin kiinnitettävä paljon aikaisempaa enemmän huomiota. Erityinen vastuu jäsenhankinnasta on tietysti seuran hallituksella ja sen kaikilla jäsenillä.

Vuoden 2022 painopisteitä

Vuoden 2022 osalta voimme olettaa että useat jo tämän vuoden aikana esiin tulleet asiat säilyvät työlistallamme.

Pitäjänmäen Asemapuiston kaksoisvahtitupa
Pitäjänmäen Asemapuiston kaksoisvahtitupa

1. Kaupunkiympäristölautakunta on aikaisemmin Pitäjänmäki-seuran aloitteesta yksimielisesti pyytänyt kaupunginhallitusta ryhtymään toimenpiteisiin asukastalon / tilan saamiseksi Pitäjänmäen Asemapuistoon. Tähän liittyviä yhteyksiä jatketaan vuonna 2022 jotta saataisi asia liikkumaan eteenpäin.

2. Pitäjänmäki-seura jatkaa ponnistelujaan urheilukentän huonokuntoisen huoltorakennuksen korvaamiseksi ja kentän ympärivuotisen huollon takaamiseksi.

3. Mätäjoen erittäin uhanalainen taimenkanta on Helsingin Perhokalastajien ja muiden talkootyön tuloksena elvytetty. Pitäjänmäki-seura jatkaa tukeaan tälle toiminnalle ja myös aktiivista osallistumistaan. Osana tätä projektia on selvitetty mahdollisuutta avata taimenten pääsy myös joen yläjuoksulle rakentamalla Strömbergin putouksen viereen luonnonkosken muotoinen kalatie joka olisi toiminnassa ainakin runsaan veden aikana syksyllä kun taimenet nousevat kutemaan. Edellytyksenä on että kaikkina aikoina turvataan putouksen vedensaanti. Kaupungilla on koskea varten valmis vanha suunnitelma ja asiasta on tehty myös osallistuvan budjetoinnin ehdotus. Tämä sisältää myös puiston yläpuolisen juoksun ja altaan kunnostamisen.

4. Pitäjänmäki-seura jatkaa kaupunkiympäristöön ja liikenteeseen liittyvien asioiden seuraamista ja niihin vaikuttamista erin toimijoiden kanssa.

Reimarlan - Marttilan suuri vesihuoltoprojekti
Reimarlan – Marttilan suuri vesihuoltoprojekti

5. Reimarlan-Marttilan vesihuoltosaneeraus vaikuttaa laajalti kaupunginosaamme myös vuonna 2022. Pitäjänmäki-seura jatkaa yhteydenpitoaan projektin ja työmaan johtoon ja pitää yleisellä tasolla esillä asukkaiden oikeuksia, tarpeita ja toiveita.

6. Konalantien varressa sijaitseva historiallinen koulu- ja päiväkotikiinteistö on uhanalainen. Osittain kaupungin sisäisten vuokranmaksujärjestelyjen kannalta on paine kasvanut alueella sijaitsevien ruotsinkielisten päiväkodin ja koulun sulkemiseksi. Pitäjänmäki-seura ja Konala-seura ovat yhteisesti vastustaneet sulkemispäätöstä ja siten merkittävän kulttuuriympäristön häviämistä. Tämä toiminta tulee myös vuonna 2022 jatkumaan.

7. Seuran kotisivua ja etenkin sosiaalisen median sivuja käytetään aktiivisesti näiden tavoitteiden tukemiseen ja edistämiseen.

Vuoden 2022 toimintatapahtumia

  • Pitäjänmäki-päivä järjestetään elo-syyskuun taitteessa vuonna 2022 entiseen tapaan jos koronatilanne sen sallii.
  • Nuolipuiston kivikautiskaivauksia jatketaan vuonna 2022. Hankkeeseen ja siitä raportoimiseen haetaan myös ulkopuolista rahoitusta.
  • Muiden suurempien tapahtumien osalta seurataan koronatilanteen kehittymistä ja kun tapaamiset tulevat mahdollisiksi ryhdytään niitä tarpeen mukaan toteuttamaan.
  • Etätilaisuuksien käyttämistä varsinkin teemakysymyksissä tullaan selvittämään ja mahdollisuuksien mukaan toteuttamaan vuonna 2022. Kun monet ovat näihin tottuneet voi se lisätä sekä mielenkiintoa että osallistumista. Selvitämme myös teknisiä mahdollisuuksia kirjaston käyttämiseksi tilaisuuksiin joihin voitaisi osallistua sekä paikan päällä että etänä.