KAIKKI SIVUT PITÄJÄNMÄELLÄ TAPAHTUU

PITÄJÄNMÄKI-SEURAN SYYSKOKOUS 16 MARRASKUUTA 2021

Pitäjänmäki-seura ry

KOKOUSKUTSU

Pitäjänmäki-seuran jäsenet kutsutaan seuran syyskokoukseen tiistaina 16 marraskuuta 2021 alkaen klo 18.00 Pitäjänmäen VPK:n tiloissa, Viinentie 6. Toivomme ennakkoilmoitusta tilan riittävyyden ja terveysturvallisuuden varmistamiseksi, mutta se ei ole sääntöjen edellyttämä velvollisuus. Edellytämme maskin käyttöä kokoustilassa.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 8 kohdassa mainitut asiat

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
3. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys.
4. Hyväksytään seuraavan vuoden 2022  toimintasuunnitelma
5. Käsitellään ja vahvistetaan vuoden 2022 talousarvio sekä määrätään seuraavan vuoden jäsenmaksun ja kannattajajäsenmaksun suuruus.
6. Valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi.
7. Valitaan jäsenet hallitukseen erovuoroisten ja eroavien jäsenten tilalle.
8. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa.
9. Valitaan yhdistyksen edustajat muiden yhdistysten kokouksiin, mikäli yhdistyksellä on tällainen oikeus.
10. Päätetään yhdistyksen kokousten koollekutsumistavasta sääntöjen määräämissä rajoissa.
11. Käsitellään muut mahdolliset esille tulevat asiat, joista hallitukselle on tehty esitys vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta tai jotka hallitus haluaa syyskokoukselle esittää.

Ystävällisin terveisin

Pitäjänmäki-seuran hallitus

Jan Furstenborg

puheenjohtaja