HELSINKI KAIKKI SIVUT PITÄJÄNMÄELLÄ TAPAHTUU YMPÄRISTÖ - LUONTO - LIIKENNE

PITÄJÄNMÄEN VESIHUOLTOPROJEKTIN TIEDOTUSTILAISUUS NETISSÄ TIISTAINA 26 LOKAKUUTA KLO 17 – 19

Pitäjänmäen valtava vesihuoltoprojekti jatkaa etenemistään Marttilan kylässä. Tältä ensimmäiseltä projektialueelta on hanke levinnyt myös Reimarlan puolelle. Kaikkiaan aikoo Helsingin kaupunki HSY:n kautta uudistaa lähes kaikki vanhentuneet vesijohdot ja viemärit rautatien eli rantaradan pohjoispuolisessa Pitäjänmäessä.

Tiistaina 26 lokakuuta klo 17 – 19 pitää projekti Pitäjänmäki-seuran pyynnöstä Teams-tiedotustilaisuuden netissä. Linkit löytyvät esimerkiksi täältä: http:\\www.pitajanmaenputkisaneeraus.fi. Marttilan lisäksi puhutaan myös muista projektialueista ja saadaan tietoa töiden etenemissuunnitelmasta. Tilaisuutta voi seurata myös Pitäjänmäen kirjaston AV-tilasta.

Kukaan ei pidä avatuista kaduista, tonttijohtojensa ja viemäriensä vaihtamisesta kaivamalla vanhentuneet esiin, eikä monista muistakaan työmaahaitoista. Myös asukkaille lankeavista kustannusosuuksista on ollut aihetta keskustella samoin kuin lukemattomista muista asioista. Pitäjänmäki-seurana olemme ottaneet hoitaaksemme piskulaisten äänenä toimimisen suhteessa hankeen johtoon. Lukemattomia parannuksia olemmekin onnistuneet saamaan aikaan. Monet niistä ovat säästäneet suuriakin rahoja monille kiinteistöille.

Tämä jättiläishanke on ensimmäinen laatuaan ja monet asiat on saatava paikoilleen. Tässä on pitskulaisten osallistuminen erittäin tärkeää. Pitäjänmäki-seurahan ei suoranaisesti voi ketään edustaa projektin toteutuksen osalta vaan siinä vaaditaan omaa sopimista urakoitsija TerraWisen kanssa. Mitä me voimme tehdä on neuvotella sekä hankkeen tilaajan eli HSY:n että toteuttajan TerraWisen kanssa yleisemmistä ehdoista ja myös kiinnittää huomiota asioihin joita mielestämme projektin toteutuksessa tulisi korjata. Tässäkin mahdollisuutemme ovat rajalliset, kaikki työ tehdään vapaaehtoispohjalla. Minäkin kuulen melkein päivittäin perheeltäni että näytän joskus olevani kokopäivätyössä näiden Pitskun asioiden parissa.

Nyt on syytä osallistua tiistain tiedotustilaisuuteen ja esittää siellä niitä kysymyksiä mitkä ovat erityisesti askarruttaneet. Ellei vastauksia kaikkiin asioihin heti saada niin ne kuitenkin rekisteröidään ja niihin yritetään vastata myöhemmin. Myös Pitäjänmäki-seurana tulemme huolehtimaan siitä etteivät kysymykset jää käsittelemättä.

Jan Furstenborg, Pitäjänmäki-seuran puheenjohtaja