HELSINKI KAIKKI SIVUT PITÄJÄNMÄELLÄ TAPAHTUU YMPÄRISTÖ - LUONTO - LIIKENNE

PITÄJÄNMÄKI-SEURA RYHTYY SELVITTÄMÄÄN ASUKKAIDEN VELVOLLISUUKSIA OSALLISTUA REIMARLAN-MARTTILAN VESIHUOLTOSANEERAUKSEN YLEISKUSTANNUKSIIN

Reimarlan-Marttilan laaja vesihuoltosaneerausprojekti on nyt täydessä käynnissä ensimmäisellä työmaa-alueellaan Marttilassa. Lähikuukausina se laajenee myös muualle rantaradan pohjoispuolisessa Pitskussa.

Marttilan Korsutiellä kaivetaan elokuussa 2021.

Pitäjänmäki-seura on alusta saakka ollut yhteydessä hankeen toteuttajiin, Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY ja TerraWise Oy. Myös Helsingin kaupungin edustajien kanssa olemme projektista aktiivisesti keskustelleet. Tähän mennessä on asiasta vaihdettu satoja sähköposteja ja kymmeniä muistioita on lähetetty.

Tämän jatkuvan yhteydenpidon kautta olemme voineet vaikuttaa siihen että kiinteistöjen ja asukkaiden tilanne ja toivomukset otetaan nyt merkittävästi vakavammin huomioon kuin mitä alussa oli suunniteltu. Tämä työmme jatkuu myös uusilla alueilla.

Selvitettäviä asioita on kuitenkin jäljellä. Monet niistä liittyvät Helsingin kaupungin ja kiinteistöjen/tonttien omistajien ja haltijoiden vastuunjakoon ja kunnan sekä vesihuoltolaitoksen oikeuksiin asettaa asukkaille osallistumisvaatimuksia.

Eilen 19.8.2021 olemme aloittaneet tämän työn yhdessä kahden erittäin kokeneen ja myös julkisen hallinnon todella hyvin tuntevan juristin kanssa. Pitäjänmäki-seura on kiitollinen että nämä korkean tason asiantuntijat ovat ilmoittaneet olevansa käytettävissä tässä vapaaehtoistyössä.

Pitäjänmäki-seura ei voi edustaa alueen asukkaita suhteessa tähän vesihuoltoprojektiin. Jokainen on itse vastuussa omista sopimuksistaan. Sen sijaan voimme tuottaa hyödyllistä tietoa, vaikuttaa koko projektin toteutukseen yhteyksiemme kautta ja pitää myös ongelmakysymyksiä eri tavoin esillä.

Marttilan kylässä ovat myös paikalliset asukkaat aktiivisesti valvoneet omia etujaan. Aluella asuvat asiantuntijat ovat kyenneet myötävaikuttamaan siihen että järkevillä ratkaisuilla esimerkiksi huleveden käsittelyn osalta on saavutettu kiinteistöjen kannalta merkittäviäkin säästöjä.

Jan Furstenborg, Pitäjänmäki-seuran puheenjohtaja