HELSINKI KAIKKI SIVUT PITÄJÄNMÄELLÄ TAPAHTUU YMPÄRISTÖ - LUONTO - LIIKENNE

PITÄJÄNMÄKI-SEURA PITSKULAISTEN ASIALLA – VESIHUOLTOSANEERAUS ALKANUT MARTTILASSA

Tässä lupaamamme kirje Marttilan vesihuoltoverkon saneerauksen siitä osasta joka koskee vapautusten hakemista hulevesien viemäröinnistä HSY:n hulevesiviemäriverkkoon. Tarkoituksemme on jakaa se alueen postilaatikkoihin ja liittää mukaan hakemuslomakkeen malli. Yritämme saada sen tehtyä jo viikonlopun aikana. Aikamoinen kolina siellä Korsutien-Partiotien kulma-alueilta jo kantautuukin…

PITÄJÄNMÄKI-SEURA ry

TÄRKEÄÄ TIETOA VESIHUOLTOVERKON SANEERAUKSESTA MARTTILASSA: YRITÄMME LAAJAA VAPAUTUSTA HULEVEDEN VIEMÄRÖINNISTÄ JA EHDOTAMME ETTEI HAKEMUKSIA TÄSTÄ LÄHETETÄ KAUPUNGILLE ENNEN YHTEISTEN TÄYTTÖSUOSITUSTEN VALMISTUMISTA

Työt täällä Marttilassa ovat jo alkamassa Korsutien alussa ja jatkuvat sieltä sitten Mottitielle ja Partiotietä myöten Viinentien risteykseen. Ensi vaiheessa uusitaan katujen alla kulkevia runkoverkkoja. Tonttien johdot ja putket tulevat kuvaan myöhemmin, kesän loppupuolelta alkaen.

Kiinteistöjen osalta projektiin kuuluu kolme liityntää eli vesijohdot, jäteviemärit ja hulevesiviemärit. Tässä puhumme hulevesiviemäreistä.Kaikkien kiinteistöjen tulee Suomessa lain mukaan liittyä hulevesiverkostoon, mikäli alueella on sellainen. Huomatkaa että tämä koskee myös sivurakennuksia vaikka tontilla oleva päärakennus olisikin jo liitetty hulevesiverkostoon.

Marttila on kuitenkin suurine tontteineen ja runsaine kasvustoineen sellaista aluetta, jonka huleveden – käytännössä sadeveden – putkittaminen ja johtaminen Mätäjokea pitkin mereen ei ole tarpeellista eikä järkevääkään. Tonttien väliset ojat ovat täällä edelleen hyvin toimiva hulevesijärjestelmä. Suurilla tonteilla vettä voidaan imeyttää maahan ja myös käyttää kasteluun. Huleveden viemäröinnistä kiinteistö voi hakea vapautusta Helsingin kaupungilta.

Vapautushakemuslomake ohjeineen on tämän kirjeen liitteenä. Osa Marttilan kiinteistöjä täyttää arviomme mukaan ne ehdot, joilla vapautus voidaan myöntää. Ratkaisun tekee kuitenkin kaupunki. Olemmekin nyt tekemässä yhteistä mallia näiden vapautushakemusten täyttämiseksi.

Olemme sopineet kaupungin kanssa, että yritämme toimittaa valmiit hakemukset mahdollisimman samaan aikaan ennen Juhannusviikkoa. Näin ne ehtivät ajoissa käsittelyyn.

Useimmissa tapauksissa vapautushakemukset koskevat niitä Marttilan tontteja, joilla hulevesi imeytetään maaperään. Näistä tulee hakemuksen liitteenä toimittaa pätevän suunnittelijan tai asiantuntijan tekemä maaperän laadun selvitys ja lausunto, jossa arvioidaan imeyttämismahdollisuus ja maaperän sopivuus imeyttämiseen tontilla.

Helsingin kaupunki on valmis hyväksymään alueeltamme yhden yhteisen selvityksen ja lausunnon. Insinööritoimisto Jyrki Harju Oy on ystävällisesti luvannut tehdä meille sellaisen vapaaehtoistyönä. Selvityksen tekemiseen osallistuu myös arkkitehti Heikki Pälviä. Sekä Jyrki että Heikki tuntevat paikallisina asukkaina alueen ja selvityksen aiheen erittäin hyvin. Lähipäivinä tulette varmaan näkemään Jyrkin ja Heikin liikkuvan alueella tätä selvitystä pohjustamassa. Toivomme, että suhtautuisitte myönteisesti siihen, että heillä saattaa olla tarvetta pistäytyä myös teidän tonteillanne. Arvioita ei kuitenkaan tehdä tonttikohtaisesti vaan alueen osia koskevasti yleisesti eikä lausunnossa mainita yksittäisiä tontteja.

Yritämme saada sekä tämän selvityksen että muun mahdollisen yhteisen aineiston tehtyä ensi viikon loppuun mennessä. Sen jälkeen toimitamme materiaalin teille postilaatikkoihin ja julkaisemme sen myös Pitäjänmäki-seuran internet-sivulla www.pitajanmakiseura.fi josta sen voi ladata. On tärkeää muistaa, että tämä selvitys muodostaa vain yhden, joskin tärkeän osan niitä perusteita, joilla huleveden viemäröinnistä voidaan vapauttaa.

Muilta osin, kuten esimerkiksi tonttikohtaisten kustannusten arvioinnin osalta, olemme valmistelemassa ohjeita tämän työn helpottamiseksi. On kuitenkin muistettava, että kiinteistökohtaiset erot saattavat olla merkittäviä. Aineisto onkin tarkoitettu avuksi ja tueksi kiinteistöille emmekä voi taata että vapautus myönnetään. Työmme siis jatkuu.

Tämän kirjeen sisällöstä ja muista projektiin liittyvistä asioista saa mielellään kysyä lisää Heikki Pälviältä heikki.palvia(at)me.com, Pirjo Kivistöltä pirjo.kivisto(at)gmail.com tai allekirjoittaneelta Jan Furstenborgilta puh. 045 1660775 jan(at)janfurstenborg.fi .

Suosittelemme, että nyt odottaisitte näiden vapautushakemusten toimittamisessa Helsingin kaupungille, kunnes tämä yhteinen aineisto on valmis. Jos hakemuksenne on jo toimitettu ja haluaisitte muuttaa tai täydentää sitä, niin se on täysin mahdollista.

Muutama sana projektin muista osista.

Kunkin kiinteistön vastuulla ovat vesijohdot ja jätevesiviemärit. Näiden uusimisesta tai saneeraamisesta tekee HSY:n urakoitsija Terrawise Oy tarjouksen. Kun kiinteistöt ovat erilaisia on tarjousten arviointi ja hyväksyminen tehtävä kiinteistökohtaisesti.

Terrawise voi tietysti tehdä tarjouksensa kokonaishintaan perustuen. Varsinaisessa sopimuksessa joka laaditaan myöhemmin määritellään asiat tietysti tarkemmin.

Jokaisella on oikeus pyytää kilpailevia tarjouksia. Terrawisen mukaan ei vanhojen johtojen ja putkien uusiminen entisiin paikkoihin edellytä lupien hakemista. Jos sen sijaan tehdään uusia linjauksia tai jos rakennetaan esimerkiksi uusi hulevesiliittymä on lupa haettava. Tämän voi joko kiinteistö itse tehdä tai antaa Terrawiselle valtakirjan sen tekemiseen erillistä laskua vastaan.

Terrawise on kertonut olevansa avoin tonttikohtaisille ehdotuksille ja tarpeille, jotka on määriteltävä tilauksesta keskusteltaessa. Tämä voi liittyä esimerkiksi kaivuualueen pintojen uudistamiseen, istutusten siirtämiseen, pensasaitojen laajempiinkin poistamisiin tai muihin seikkoihin. Myös siitä voidaan sopia, mitä asiakkaat tekevät itse esimerkiksi istutusten osalta, ennen työtä tai sen jälkeen. Tietysti itse putki- ja johtotyöstä pitää ja voi sopia erikseen omien tarpeidensa mukaisesti. Tämä vaikuttaa tietysti loppuhinnoitteluun.

Myös näihin kysymyksiin vastaavat mielellään Heikki Pälviä, Pirjo Kivistö ja allekirjoittanut.

Jan Furstenborg

Pitäjänmäki-seuran puheenjohtaja

Jäsenet tekevät toimintamme mahdolliseksi. Liittyminen käy helposti maksamalla vuoden 2021 jäsenmaksu 10 Euroa tilillemme FI3220601800006356. Maksajan/jäsenen nimi ja yhteystieto – mieluiten sähköpostiosoite – on tärkeä myös ilmoittaa.