HELSINKI KAIKKI SIVUT PITÄJÄNMÄELLÄ TAPAHTUU YMPÄRISTÖ - LUONTO - LIIKENNE

HÄVIÄÄKÖ KANSALLISESTI ARVOKAS PITÄJÄNMÄEN ASEMAPUISTO YKSITYSTONTTIEN JA PYÖRÄBAANAN PURISTUKSESSA?

Onko kaupunki pilaamassa Pitäjänmäen perinteisen asemapuiston? Kansallisesti merkittävänä kulttuuriympäristönä suojeltu puisto hajotetaan tontteja myymällä ja leveällä fillaribaanalla pieniin osiin jos nykyinen asemakaavaehdotus hyväksytään. Lähivirkistysaluetta ei tällä seudulla enää olisi eikä puistoakaan.

Suunniteltu uusi asuntoalue puistosta länteen on kannatettava kohennus Pitäjänmäen keskusta-alueelle. Ongelma onkin itse asemapuiston suunnitelmassa.

Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee asemanseudun kaavaa tiistaina 13 huhtikuuta jonka jälkeen se menee kaupunginhallituksen päätettäväksi.

Marraskuussa 2020 lähetti Pitäjänmäki-seura kaupungille muistutuksen tästä samasta kaavasta jossa puututtiin yksityiskohtaisesti Asemapuistoa koskeviin ehdotuksiin. Nämä muistutukset ovat kaikuneet virkamiesten kuuroille korville eikä niitä uudessa esityksessä edes viitsitä kommentoida. Ainoa muutos on ettei lehmuskujan yhtä puuta kaadetakaan kuten alkuaan haluttiin tehdä.

Pitäjänmäen Asemapuiston kaunis lehmuskuja

Yksityisille myytävät asuintontit ja leveän baana tuominen puistoon kaventaisivat ja pienentäisivät yhdessä puistoaluetta merkittävästi. Jos kummatkin toteutetaan jää jäljelle oikeastaan vain lehmuskuja ja sen radanpuolisella sivulla kapea kaistale maata. Parkkipaikan sisäänajon ja baanan kulmaan on kaavoitettu pieni puistoläntti.

Kaksoisvahtituvan mäki myytäisi asuinkäyttöön ja aidattaisi uuden toriaukion puolella. Sieltä ei enää puistoon olisi suoraa yhteyttä. Ainoan tyhjän tilan aivan radan varressa vie pyöräbaana. Pyörätieyhteyttä puistoalueen läpi ei Pitäjänmäki-seura ole sinänsä vastustanut, kyse on ollut kaavasuunnitelman luomasta kokonaisuudesta.

Kaksoisvahtitupa Pitäjänmäen asemapuistossa

Kaupunkiympäristölautakunta vuosi sitten: ”Lisäksi lautakunta edellyttää että Pitäjänmäen Rantaradanaukiota ja sen yhteyttä Pitäjänmäen asemapuistoon kehitetään alueelliseksi vetovoimaiseksi keskukseksi

Kaupunkiympäristölautakunnan lähes yksimieliset päätökset 19 toukokuuta 2020 on asemapuiston ja kaksoisvahtituvan osalta jätetty uudessa ehdotuksessa täysin huomiomatta.

Lautakunnan puheenjohtajan apulaispormestari Anni Sinnemäen ehdotuksesta päätti lautakunta silloin seuraavasti:

”Lisäksi lautakunta edellyttää että

– Pitäjänmäen Rantaradanaukiota ja sen yhteyttä Pitäjänmäen asemapuistoon kehitetään alueelliseksi vetovoimaiseksi keskukseksi tavalla, joka tuo paikallisia yhteen niin virallisissa kuin epävirallisissakin tapahtumissa

– lisäksi alueelle pyritään saamaan kahvila- tai ravintolatoimintaa

– tutkitaan voidaanko edellyttää suunnittelukilpailua koskien tätä alueidentiteetin kannalta tärkeäksi muodostuvaa asema-aukiota ja sen yhteydessä olevien rakennusten arkkitehtuuria

”- Lisäksi kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus päättää ryhtyä toimiin jotka tähtäävät asukastalon toteutumiseen Pitäjänmäellä.”

”Myös kaupunginvaltuutettu Jape Lovénin ehdotus valtuutettu Eveliina Heinäluoman kannattamana hyväksyttiin lähes yksimielisesti lautakunnan päätökseksi:

”- Lisäksi kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus päättää ryhtyä toimiin jotka tähtäävät asukastalon toteutumiseen Pitäjänmäellä.”

Kun olen yhdessä seuran hallituksen jäsenen Pirjo Kivistön kanssa keskustellut alueen nykyisen omistajan Spondan kanssa on meille selvästi annettu ymmärtää että kiinteistösijoittaja olisi valmis luovuttamaan kaksoisvahtituvan kaupungille puiston luovutussopimuksen osana. Tämä pitäisi kaupungin nyt hyväksyä.

Pitäjänmäki-seuran hallitus käsittelee tätä kaavaesitystä maanantaina ja päättää minkälaisiin toimiin tulisi ryhtyä asemapuiston säilyttämiseksi pitäjänmäkeläisille erittäin tärkeänä yhteisenä virkistys- ja puistoalueena.

Kaksoisvahtitupa pitäjänmäkeläisten toiminta- ja kulttuurikeskuksena ja asukastalona olisi avain asemapuiston säilyttämiselle ja avoimuudelle

Oma käsitykseni on että mahdollinen ja suojelupäätöstä kunnioittava ratkaisu saattaisi olla kaksioisvahtituvan säilyttäminen osana puistoa tai sille kaavoitettavan tontin määritteleminen siten että siitä kehitettäisi asukastalo ja pienimuotoinen kulttuuri- ja tapahtumakeskus. Tämä helpottaisi myös pyörätieratkaisuja ja samalla jäisi sekä kaupungille että meille pitäjänmäkeläisille aikaa kehittää tätä uutta yhteistä tilaa.

Koko asemapuisto tietysti tarvitsee perusteellista kohentamista joka on myös kaavaesityksessä huomioitu. On tärkeää myös muistaa että olemme kannattaneet puistosta länteenpäin sijaitsevan alueen uudistamisen ja asuntaorakentamisen. Nyt on kyse vain varsinaisesta puistosta.

Toivottavasti kaupunkiympäristölautakunta edellyttäisi nyt jo tekemiensä päätösten kunnioittamista ja että kaupunginhallitus omalta osaltaan ne vahvistaisi. Näin päästäisi asiassa parhaiten ja yhteisymmärryksessä eteenpäin.

Pitäjänmäki on kaupunginosa jossa ihan oikeita ihmisiä asuu eikä vain teollisuusalue ja liikennepaikka.

Jan Furstenborg, Pitäjänmäki-seuran puheenjohtaja

https://www.hel.fi/…/lau…/kaupunkiymparisto-asiakirja…