KAIKKI SIVUT PITÄJÄNMÄELLÄ TAPAHTUU SEURA JA YHTEYSTIEDOT

KUTSU PITÄJÄNMÄKI-SEURAN SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN KEVÄTKOKOUKSEEN

Helsingissä 3 maaliskuuta 2021

Kutsu Pitäjänmäki-seuran kevätkokoukseen

Pitäjänmäki-seuran sääntömääräinen kevätkokous pidetään etäkokouksena Zoom-sovellutuksella keskiviikkona 17 maaliskuuta alkaen klo 18.00. Kokoukseen voivat osallistua vuoden 2021 jäsenmaksun maksaneet seuran jäsenet. Osallistumisesta pyydetään ilmoittautumaan sähköpostilla jan(at)janfurstenborg.fi tiistaihin 16 maaliskuuta klo 16.00 mennessä. Ilmoittautuneille lähetetään osallistumislinkki kokouspäivänä ennen kokousta. Toimintakertomus vuodelta 2020 julkaistaan seuran kotisivulla www.pitajanmakiseura.fi ennen kokousta.

Kevätkokouksen tehtävänä on käsitellä ja hyväksyä edellisen vuoden toimintakertomus ja tilit. Toimintasuunnitelmat, puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten valinta ym. käsitellään vuosittaisessa syyskokouksessa.

Kevätkokouksessa käsitellään Pitäjänmäki-seuran sääntöjen määräämät asiat:

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

3. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys.

4. Käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus ja päätetään sen hyväksymisestä.

5. Esitellään edellisen vuoden tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto, päätetään tilien hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä.

6. Kokouksen päättäminen

Ystävällisesti tervehtien

Pitäjänmäki-seuran hallituksen puolesta

Jan Furstenborg, puheenjohtaja