HELSINKI KAIKKI SIVUT PITÄJÄNMÄELLÄ TAPAHTUU YMPÄRISTÖ - LUONTO - LIIKENNE

JÄLLEEN UUSI LIITO-ORAVAVALITUS RAIDE-JOKERISTA – PITÄJÄNMÄKI-SEURA EI SIIHEN NYTKÄÄN OSALLISTU

Raide-Jokerista on jälleen kerran tehty uusi valitus, tällä kertaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joka varmasti merkitsee töiden uutta viivästymistä. Valituksen ovat oikeudelle jättäneet Pajamäki-seura ry ja Pro luonto ry.

Pitäjänmäki-seura ei ole tässä osallisena. Nyt esitetty uusi reitti Arinatietä pitkin edellyttäisi uutta kaavaa ja lupaa josta olisi kuunneltava alueen kiinteistöjä ja myös Pitäjänmäki-seuraa. Emme pidä sitä reittiä liikenneturvallisuudenkaan kannalta asianmukaisena.

Oikeusvaltiossa on kuitenkin asianomaisilla valitusoikeus mikä on hyvä asia. On jokaisen itsensä sitten päätettävä mistä ja miten valittaa.

Jan Furstenborg

https://pajamaki.fi/raide-jokerin-poikkeamislupa…/…

Miksi Raide-Jokeri kulkee Patterimäen läpi? | Raide-Jokeri