HELSINKI KAIKKI SIVUT PITÄJÄNMÄELLÄ TAPAHTUU YMPÄRISTÖ - LUONTO - LIIKENNE

HELSINGIN KAUPUNKI JA HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT HSY: VESIHUOLTOVERKOSTO PISTETÄÄN KERRALLA KUNTOON MARTTILASSA

Partiotie huhtikuussa 2020

12.12.2020 Helsingin kaupungin Facebook-sivulta:

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY saneeraa vesihuoltoverkoston Pitäjänmäen, Marttilan ja osittain Reimarlan alueella Helsingissä vuosina 2021 – 2024. Samalla saneerataan yli 20 vuotta vanhat tonttivesijohdot ja -viemärit runkoverkosta kiinteistön rajalle asti. Urakassa käytetään uuden toimintamallin avulla saamaan yhdellä kertaa alueen vesihuoltoverkosto kuntoon. Kiinteistöjen omistajia tai haltijoita kannustetaan uusimaan kiinteistön tonttijohtoja ja -viemäreitä urakan aikana edullisin hinnoin.

Tonttijohtoja ovat kiinteistön rakennusten ja HSY:n runkoverkoston välillä olevat vesijohdot ja jätevesiviemärit sekä sade-, sulamis-, ja salaojavesiä keräävät hulevesiviemärit. Vesihuoltoverkoston saneeraus vähentää veden laatuongelmia sekä vuotoja ja tukoksia.

– Saneeraamme kaikki yli 20 vuotta vanhat tonttijohdot kiinteistön rajalle asti. Tästä syntyvä kustannus omistajalle on enimmillään 4 000 euroa kunkin liittymäkaivannon osalta riippuen putkien iästä. Omistaja saa tämän työn ilmaiseksi, jos hän saneeraa omat tonttijohtonsa kiinteistön rajalta rakennukselle urakan yhteydessä Inkinen jatkaa. sanoo HSY:n toimitusjohtaja Raimo Inkinen.

Vesihuoltoverkoston saneerauksen toteuttaa Terrawise Oy.  HSY:n hallitus valitsi urakoitsijan 11.12.2020.

Huonokuntoiset putket ovat riski kiinteistön omistajalle

Tonttivesijohtojen ja tonttiviemäreiden käyttöikä on yleensä 40–50 vuotta käytetyistä materiaaleista, rakennustavasta ja maaperästä riippuen. Pitäjänmäen, Marttilan ja Reimarlan alueella on vesijohtoa noin 11 km sekä jätevesi- ja hulevesiviemäriverkostoa noin 10 km. Vesihuollon asiakasliittymiä alueella on noin 350 kpl.

– Pitäjänmäen Marttilan alueen vesijohdot ovat pääosin 1950-, 60- ja 70-luvuilla rakennettua vanhaa vuotoherkkää valurautaa, jotka ovat saneeraus- ja kehittämistarpeessa, kertoo yksikön päällikkö Ilpo Korhonen.

Tonttijohtojen rikkoutuessa tai tukkeutuessa vettä saattaa valua oman tai naapurikiinteistön kellariin ja perustuksiin. Vahingot saattavat olla omistajalle mittavia. Pitäjänmäen Marttilan vesihuoltoverkoston saneerausurakan yhteydessä kiinteistön omistaja voi pyytää tarjouksen tonttivesijohtojen ja -viemäreiden saneerauksesta Terrawise Oy:ltä.