HELSINKI KAIKKI SIVUT PITÄJÄNMÄELLÄ TAPAHTUU YMPÄRISTÖ - LUONTO - LIIKENNE

PITÄJÄNMÄKI-SEURAN PYYNNÖSTÄ HELSINGIN KAUPUNKI ALOITTAA ’JALKAUTUVAN TYÖN’ KORONATARTUNTOJEN HILLITSEMISEKSI KAUPUNGINOSASSAMME

Pitäjänmäentie – kuva huhtikuulta 2017

11 joulukuuta 2020

Olen viime päivinä ollut yhteydessä Helsingin sosiaali- ja terveystoimesta vastaavaan apulaispormestari Sanna Vesikansaan kaupungin toimista koronapandemian hillitsemisestä kaupunginosissa.

Kaupunki on lisäämässä ns. jalkautuvaa toimintaa mm tiedottamisen, neuvonnan ja muiden toimien osalta. Tähän sisältyy myös maskien jakaminen vähävaraisille.

Olen tuonut esiin että tämä toiminta olisi ulotettava myös Pitäjänmäen suurpiirin alueelle. Pormestari Vesikansa on suhtautunut asiaan erittäin myönteisesti ja ryhtynyt toimenpiteisiin myös Pitäjänmäen osalta. Ensi viikosta lähtien tulee tämä aktiivinen ja monipuolinen toiminta meilläkin käynnistymään.

Pitäjänmäen Teollisuusalueella joka kattaa Strömbergin ja Talin on tartuntojen määrä viime viikkoina nopeasti kasvanut. Tämä postinumeroalue onkin jo kaupungin ongelmallisimpia väestömäärään suhteutettuna.

Me olemme myös yhteistyössä Konala-seuran kuten muidenkin sidosryhmien kanssa. Pitäjänmäki-seura tulee antamaan aktiivista tukeaan kaupungin koronan vastaiselle työlle alueellamme.

Jan Furstenborg, Pitäjänmäki-seuran puheenjohtaja