HELSINKI KAIKKI SIVUT PITÄJÄNMÄELLÄ TAPAHTUU PITÄJÄNMÄKI ENNEN YMPÄRISTÖ - LUONTO - LIIKENNE

PITÄJÄNMÄEN SUOJELTU ASEMAPUISTO YKSITYISEKSI ASUNTOALUEEKSI JA KEVYEN LIIKENTEEN LÄPIAJOVÄYLÄKSI? NYT KANNATTAA KATSOA KAAVAA TARKKAAN!

Pitäjänmäen Aseman kaunis lehmuskuja

Pitäjänmäen Asemapuisto kuuluu Museoviraston suojelemaan valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön. Asema-alue rakennuksineen on suojeltu vuoden 1998 rautatiesopimuksella.

Siksi nyt julkaistu uusi asemakaava häkellyttää. Sen sijaan että rapistunut Asemapuisto palautettaisi suojelupäätöksen edellyttämään tilaan ollaan se muuttamassa asuntoalueeksi ja kevyen liikenteen läpiajoväyläksi Espoon suuntaan. Jäljelle jää lehmuskuja yksityisten asuntotonttien ja tämän pika-baanan välille. Aseman lähettyville halutaan lisäksi rakentaa puinen varastorakennus.

Puistoaluetta ei jää, ei leikkimistä eikä vapaa-ajan viettämistä varten. Sen näkee selvästi kaavaan liitetystä kartasta.

Huomattavaa on myös että tontit on määritelty uudelleen niin että niille voi sijoittaa kahvilatoimintaa. Asemarakennuksen nykyinen omistaja on kaava-aineiston mukaan ilmaissut tämän osalta mielenkiintonsa sitä kaksoisvahtitupaa kohtaan josta Pitäjänmäki-seura keväällä ehdotti asukastilaa. Tämähän ei sitä merkitse että sinne kahvio tulisi, vain että se olisi kaavan mukaan mahdollista.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti silloin lähes yksimielisesti pyytää että kaupunginhallitus ryhtyisi toimenpiteisiin asukastilan saamiseksi Pitäjänmäelle. Meille sopisi toki muukin tilaratkaisu, mutta puiston lopullinen yksityistäminen ja muuttaminen läpiajoväyläksi ei käy.

Historiallisen Asemapuiston entisöiminen ja säilyttäminen suojelupäätöstä kaikilta osiltaan kunnioittaen on meille kaikkein tärkeintä. Nyt kaavassa puhutaan vain Asemapuiston rakennusten tulevista yksityisistä omistajista.

Itse olen ehdottanut että Pitäjänmäki-seura tekee kaavavalituksen kaupungille nyt meneillään oleman valitusajan puitteissa. Toivon että tämä tuottaa tuloksia. Ellei on meidän tietysti oltava valmiita myös puistoa koskevan kaavan laillisuuden kyseenalaistamiseen. Onko suojelupäätöstä noudatettu.

Mitä Asemapuiston länsipuolella olevaan kaava-alueeseen tulee ei meillä ole ollut sitä vastaan huomautettavaa. Toivottavasti itse Asemapuistoa koskevat kysymykset voidaan ratkaista nopeasti siten etteivät ne pääse koko projektia viivästyttämään. Sitten voidaan keskustella siitä minkälaista uudisrakentamista minnekin suunnitellaan. Mutta nyt on Asemapuistosta kyse.

Tästä kaikesta olisi nyt hyvä kuulla pitäjänmäkeläisten näkemyksiä sosiaalisen median sivuillamme tai sähköpostitse puheenjohtaja(at)pitajanmakiseura.fi

Jan Furstenborg, Pitäjänmäki-seuran puheenjohtaja

Pitäjänmäen vanha rautatieasema
Kaksoisvahtitupa Pitäjänmäen Asemapuiston länsipäässä
Pitäjänmäen Asemapuiston kaunis lehmuskuja