HELSINKI KAIKKI SIVUT PITÄJÄNMÄELLÄ TAPAHTUU YMPÄRISTÖ - LUONTO - LIIKENNE

STRÖMBERGIN PUISTOON ’VESSA JA VESIPOSTI’ – KAUPUNKI VOI SAADA VALTION TUKEA PITSKULAISEEN HANKKEESEEN

Länsi-Helsinkiin eikä etenkään Pitäjänmäelle ole kovin montaa Helsingin kaupungin ympäristöprojektia siunaantunut. Nyt olisi kaupungilla hyvä mahdollisuus toimia tälläkin alueella ja vieläpä valtion tukemana.

Ympäristöministeriö kertoi eilen (8.9.) yhteiskunnan vastauksesta ulkoilubuumiin: 10 miljoonaa elvytysrahaa varataan kuntien lähivirkistysalueiden kunnostamiseen ja kehittämiseen:

”Avustuksen tavoitteena on luoda laadukkaita ja helposti saavutettavia mahdollisuuksia ulkoilla lähiluonnossa. Avustuksella voidaan kunnostaa ja kehittää kunnan nykyisten lähivirkistysalueiden reittejä, rakenteita ja palveluita tai luoda palvelurakenteita uusille alueille. Hankkeiden tulee tukea mahdollisimman suuren käyttäjäjoukon ulkoilua.”

”Hanke-esityksiä tehdessään kunnan tulee tarkastella erityisesti niitä alueita, joilla koronakevään aikana on ollut erityistä käyttöpainetta ja varmistaa, että uusilla toimilla saadaan käyttöpainetta vähennettyä mahdollisilta herkiltä luontoalueilta. Hankkeelle on eduksi, jos virkistysalueet ovat helposti saavutettavia arjen luontoalueita, joihin pääsee kävellen, pyörällä tai julkisilla kulkuvälineillä. Näin hankkeet tukevat samalla Suomen hiilineutraalisuustavoitteita.”

Mätäjoki on tässä osassa kaupunkia tärkeä ihmisille sekä luontoalueena että ulkoilureittinä. Kaupungin osallistuvassa budjetoinnissa kaatui tämän reitin luontoarvoja tukeva kohentaminen osittain siihen että se kaupungin työstämänä paisui liian suureksi ja muodottomaksi. Nyt asia kannattaisi yrittää korjata.

Mätäjokea seuraavan ulkoilureitin kehittäminen edellyttäisi myös nykyaikaisten wc-tilojen rakentamista ja tietysti sitten myös huoltamista. Tähän olisi Strömbergin puiston seutu erinomainen sijoituspaikka, toteutetaanhan siellä myös paljon pienimuotoisia tilaisuuksia. Raide-Jokerin mukana avautuu uusi kävelyreitti avarassa tunnelissa joen uoman vieressä Pitäjänmäentien alta Talin ja Pajamäen suuntaan. Tämäkin lisää varmasti puistoalueen ja sieltä lähtevien ulkoilureittien käyttöä. Se olisi myös lähellä koko Talin ja Pajamäenkin ulkoilualuetta.

Nyt lähimmät vessat ovat Pitäjänmäen kirjastolla ja urheilukentällä, pitkähkön kävelymatkan päässä, eikä niitä ole satunnaisten kävijöiden käytettäviksi tarkoitettukaan.

Voisi niinkin sanoa että tällainen projekti Pitskussa saisi ”käyttöpainetta vähennettyä mahdollisilta herkiltä luontoalueilta” kun ei enää jokivarren metsään tarvitse asioilleen mennä…

Jan Furstenborg, Pitäjänmäki-seuran puheenjohtaja