HELSINKI KAIKKI SIVUT PITÄJÄNMÄELLÄ TAPAHTUU YMPÄRISTÖ - LUONTO - LIIKENNE

PITÄJÄNMÄKI-SEURA JA RAIDE-JOKERI KESKUSTELIVAT PITÄJÄNMÄENTIEN LIIKENNETURVALLISUUDESTA – MERKITTÄVIÄ PARANNUKSIA ON NYT LUVASSA

Raide-Jokerin jättityömaa Pitäjänmäentiellä etenee jopa hieman aikatauluaan nopeammin. Olemme olleet Raide-Jokerin kanssa yhteydessä työmaa.aikaisista liikennejärjestelyistä ja monia parannuksia onkin luvattu toteuttaa. Olemme myös sopineet siitä että näitä tiiviitä yhteyksiä jatketaan.

Raide-Jokeri on luvannut Pitäjänmäki-seuralle että Pitäjänmäentien ja Takomotien risteyksen liikennejärjestelyt ovat koulujen alkaessa turvalliset ja mahdollisimman selkeät pienemmille ja isommillekin kulkijoille. Risteykseen tulevat silloin avuksi myös Raide-Jokerin liikenteenohjaajat.

Myös liikennevalot pyritään saamaan paikoilleen tähän risteykseen ennen koulujen alkamista. Läpiajoliikenteen kieltoon ja ajonopeuksien rajoittamiseen tullaan kiinnitämään lisää huomiota.

Olemme sopineet Raide-Jokerin kanssa että näitä keskinäisiä yhteyksiä jatketaan. Pitäjänmäki-seura pidetään näin ajan tasalla töiden etenemisestä ja muista toimista jotka vaikuttavat liikenneturvallisuuteen ja pitskulaisten kannalta muihin tärkeisiin asioihin. Seura tietysti kertoo näillä ja kotisivullamme näistä asioista sitä mukaan kun ne tulevat esiin.

” Tällä hetkellä Talin puistotien alikulku on siltatyön vuoksi pois käytöstä, ja ennen koulun alkuja on välttämätöntä, että joko alikulku tai risteyksen valo-ohjaus on käytössä”, Raide-Jokeri kertoo Pitäjänmäki-seuralle.

Pitäjänmäki-seuran puolesta olen painottanut että on välttämätöntä turvata kadun ylitys liikennevaloilla.

Pitäjänmäki-seuran otettya yhteyttä Raide-Jokeriin on työmaalla tehty eilen (keskiviikkona 15.7.) yksityskohtainen liikennejärjestelyjen tarkastuskierros. Tuloksena siitä tullaan Pitäjänmäentien suojateiden yhteyteen rakentamaan myös hidastusraidat ja myös aitajärjestelyillä pyritään turvallisuuden parantamiseen.

” Takomotien risteyksen työt ovat viivästyneet muutamalla viikolla, ja se valmistunee elokuun lopussa. Risteyksessä aloitetaan radan asentaminen tämän hetkisen tiedon mukaan viikolla 32, kun Helen on saanut kaukolämmön asennukset tehtyä” kertoo Raide-Jokeri Pitäjänmäki-seuralle. Tästä asiasta meitä kysyttiin myös tällä FB-sivulla.

Pitäjänmäentien rakennustyöt näyttävät etenevän jopa suunniteltua hieman nopeammin, sanoo Raide-Jokeri. Työmaa on kuitenkin suuri ja rakentajat valittavat pitskulaisille tuottamaansa häiriötä: ” Nyt kesällä rakentaminen on kiivaimmillaan, mistä aiheutuu aiempaa enemmän liikennejärjestelyjä ja valitettavasti muutakin häiriötä asukkaille. Teemme kuitenkin kaikkemme haittojen minimoimiseksi, ja käsittelemme kaikki saamamme palautteet ja teemme niiden pohjalta mahdolliset parannukset.

”Meilläkin on tavoitteena saada työt mahdollisimman nopeasti etenemään ja valmiiksi, ja tällä hetkellä näyttääkin siltä, että Pitäjänmäentien työt etenevät jonkin verran alkuperäistä aikataulua edellä. Patterimäen osalta tilanne vielä elää, mikä saattaa vaikuttaa voimakkaastikin kokonaisaikatauluun.”

Kysyin myös mitä Pajamäentien – Talin siirtolapuutarhan – Strömbergin puiston risteyksestä oli tarkastuskierroksella päätelty – todennäköistä on että sinnekin tulee ainakin hidastusraitoja vaikka tilanne siinä risteyksessä koko ajan elääkin kuten Raide-Jokeri sanoi vastauksessaan Pitäjänmäki-seuralle.

Jan Furstenborg, Pitäjänmäki-seuran puheenjohtaja