HELSINKI KAIKKI SIVUT PITÄJÄNMÄELLÄ TAPAHTUU YMPÄRISTÖ - LUONTO - LIIKENNE

ELY-KESKUS NÄYTTI VIHREÄÄ VALOA RAIDE-JOKERILLE PIKARAITIOTIEN VIEMISEKSI TUNNELISSA PATTERINMÄEN ALTA

Uudenmaan ELY-keskus on myöntänyt Helsingin kaupungille ja Raide-Jokerille poikkeusluvan rakentaa pikaraitiotie tunneliin Patterinmäen alitse. Toivottavasti myös Pitäjänmäentien suuret työmaat saadaan nyt mahdollisimman nopeasti vietyä päätökseen.

Raide-Jokeri on saanut poikkeusluvan Uudenmaan ELY-keskukselta jonka perusteella työtä Pitäjänmäessä ja Pajamäessä voidaan jatkaa. Toivottavasti näin tapahtuukin. Pitäjänmäkeläisillä on oikeus päästä eroon näiden valtavien rakennustyömaiden päivittäiselle elämällemme aiheuttamista suurista haitoista.

On syytä todeta ettei Pitäjänmäki-seura ole missään vaiheessa osallistunut Helsingin Luonnonsuojeluyhdistyksen ja Pajamäki-seuran käynnistämään liito-oravapohjaiseen valituskierteeseen ja sen oikeusprosesseihin. Emme myöskään ole ottaneet näihin valituksiin suoraan kantaa.

Oikeusvaltiossa pitää tietysti olla mahdollista valittaa viranomaisten päätöksistä. Näin on nyt tehty ja osallisten olisi syytä tyytyä päätökseen ja siihen että heitä on asianmukaisesti ja kaikella vakavuudella kuultu.

Näihin valituksiin osallistumisen sijasta olemme pyrkineet vaikuttamaan suoraan sekä itse projektiin että sen rakennustöihin, pitäjänmäkeläisten etuja valvoen. Mukana on ollut suunniteltujen metsähakkuiden vähentämistä, Mätäjoen uhanalaisen taimenkannan suojelemista ja Pitäjänmäentien liikennejärjestelyjen saattamista turvallisemmiksi. Olemme luoneet hyvän keskusteluyhteyden Raide-Jokerin projektiorganisaation ja Helsingin kaupungin kanssa ja näkemyksiämme on kiitettävästi otettu huomioon.

Patterinmäen alta tunnelissa kulkevan reitityksen vastustajat ovat esittäneet että pikaraitiotie vedettäisi Pitäjänmäen Takkatien pienteollisuusalueen läpi. Tämä ajatus on näköjään vieläkin joidenkin mielissä.

Se edellyttäisi useiden rakennusten pakkolunastusta ja purkamista. Pitäjänmäki-seura on tätä vastustanut. Nämä kiinteistöt ovat yksityisten ihmisten ja yritysten omistamia ja näiden omistajien oikeuksia on kunnioitettava. Ne ovat myös ihmisten työpaikkoja. On naivia kuvitella että näitä laitettaisiin raitiotien alta matalaksi ilman merkittävää ja pitkää oikeusprosessia. Ei se mikään realistinen vaihtoehto tässä vaiheessa ole. Tällainen pakkomenettely ei kuulu suomalaiseen yhteiskuntaan paitsi aivan välttämättömissä poikkeustapauksissa. Olen vakuuttunut siitä että tämä olisi myös Pitäjänmäki-seuran kanta jos siihen tilanteeseen jouduttaisi.

Nyt tarvitaan kaikilta järkevää ja vastuullista harkintaa ja työtä ristiriitojen vähentämiseksi. En voi kuvitella että Raide-Jokerin reitti ja sen mukana koko pikaraitiotie katkeaisi vuosikausiksi tai jopa ikuisesti tähän Pitäjänmäen – Pajamäen kohdalle. Siksi on paljon parempi katsoa eteenpäin kun tämä vaihe nyt on sivuutettu.

Raide-Jokerin toteuttaminen ei saa merkitä että Pitäjänmäentien – Pajamäentien alueelle suunniteltu merkittävä kerrostalorakentaminen välttämättä toteutuisi. Se on tapa kustantaa pikaraitiotien rakentamista mikä on tietysti sinänsä hyväksyttävä asia. Erittäin kyseenalaista on tämän täydennysrakentamisen tekeminen siten että Pitäjänmäen ja Pajamäen lähiluontoa siihen uhrataan.

Myös Pitäjänmäki-seuran tulisi mielestäni vaatia että kaavoitus ja suunnitelmat otetaan uuteen harkintaan. Tänä vuonna olemme niin monta kertaa selvästi nähneet kuinka merkityksellinen lähiluonto on Helsingin ja koko pääkaupunkiseudun asukkaiden hyvinvoinnille. Erityisesti metsäalueet ovat tärkeitä. Nyt vaaditaan päätöksentekijöiltä uskallusta ja valmiutta nähdä että todellisuutemme on nopeasti muuttunut.

Tässä rakennusasiassa voisimme tehdä yhteistyötä myös Pajamäki-seuran kanssa. Se edellyttäisi että tuo valituskierre saataisi nyt päätökseen ja siten alta pois. Näin voitaisi pitskulaisten etua viedä tehokkaammin ja selkeämmin eteenpäin muutenkin kuin luonnonsuojelulainsäädännön liito-oravia suojelevien säännösten avulla.

Tämä kirjoitus ei ole Pitäjänmäki-seuran kannanotto vaan oma mielipiteeni. Se perustuu moniin keskusteluihin joita on käyty seuran hallituksen keskuudessa ja muiden aktiivijäsentekin kanssa.

Toivottavasti pääsemme nyt etenemään sellaisella tavalla että työmaat vietäisi asianmukaisesti ja mahdollisimman nopeasti loppuun ja että kaikki tämä tapahtuisi luontoa säästäen. Raide-Jokeri pääsisi näin palvelemaan pääkaupunkiseudun joukkoliikennettä ja poikittaisyhteyksiä.

Jan Furstenborg, Pitäjänmäki-seuran puheenjohtaja