HELSINKI PITÄJÄNMÄELLÄ TAPAHTUU SEURA JA YHTEYSTIEDOT YMPÄRISTÖ - LUONTO - LIIKENNE

PITÄJÄNMÄESSÄ TAPAHTUU KORONANKIN OLOISSA: SYKSYN TOIMINNALLA TAVOITELLAAN MYÖS UUSIA PITSKULAISIA

Näissä koronankin oloissa valmistaudutaan täällä Pitäjänmäessä aktiiviseen syyskauteen. Kun Pitskupäivä joudutaan siirtämään ensi vuodelle on tilalle tulossa paljon muuta. Näistä asioista keskusteltiin tänään kirjaston portailla kaupungin edustajien ja kaupunginosa-aktiivien kesken, pienessä ringissä. Pitskun aktiiveista olivat mukana Pitäjänmäki-seuran puheenjohtaja Jan Furstenborg ja aktiivisesti alueen järjestötoiminnassa ja käytännön kotouttamistyössä mukana oleva Pirjo Kivistö.

Turvallisin välein istuttiin tietysti kuten kuvastakin näkyy!

Se että Pitskussa on asukasrakenne vahvasti ja nopeasti muuttunut käy ilmi myös näistä suunnitelmistamme. Asukastalon saaminen Pitäjänmäkeen on osaltaan avain uusien pitäjänmäkeläisten tuomiseksi mukaan yhteisöömme. Tämä Pitäjänmäki-seuran aktiivisesti ajama hanke nytkähti merkittävästi eteenpäin kun vaikutusvaltainen kaupunkiympäristölautakunta pyysi hiljattain kaupunginhallitusta toiminaan asukastalon saamiseksi tänne meille.

Tänään puhuttiin jo siitäkin mitä tulevan asukastalon pitäisi tarjota. Harrastustoiminnan ja paikallisten järjestöjen tukeminen on tietysti eräs tehtävistä. Myös kulttuurille on annettava paljon tilaa ja tässä pitää monikulttuurisuuden olla suuntaviittana. Asukastalon toiminnan pitää tuoda mukaan ja antaa tilaa sille väestön kirjolle joka kaupunginosastamme tänään löytyy. Toki itse asukastalo on saatava ja eri mahdollisuuksiakin puitiin.

Pitskulaisina aktiiveina toimme esiin että kaupungin tulee myös huolehtia henkilökunnasta joka mahdollistaa talon järkevän, monipuolisen ja pitkäaikaisen käytön. Esitimme myös että alueemme yritystoiminta olisi saatava mukaan tukemaan tätä hanketta. Pitskulaisten itsensä pitää tietysti olla työssä ja talon hallinnossa mukana.Urheilukentästäkin oli puhetta.

Pirjo ja minä muistutimme että se kentän surullisen huonokuntoinen koppi pitäisi vihdoinkin saada korjattua. Eivät nämä välttämättömät toimet saa olla osallistuvan budjetoinnin äänestyksistä riippuvaisia.

Toimme myös esiin että kaupungin tulisi katsoa uudelleen kentän vuokrausperiaatteita niin että opastettua urheilutoimintaa voidaan tarjota useampina ja myös suositumpina aikoina paikallisille lapsille ja nuorille myös ilmaiseksi, kaupungin toimesta ja toivottavasti yhteistyössä kaupunginosamme urheiluseuran kanssa.

Paljon muustakin ehdittiin puolitoistatuntisen tapaamisen aikana puhua. Eikä Pitäjänmäki-päivääkään unohdettu.Kun Pitäjänmäki-seuran hallitus tapasi puutarhakokouksessaan viime viikolla päätimme yrittää viettää Pitäjänmäki-päiväämme tänäkin vuonna, mutta uudella tavalla. Ajatuksena on että kokoaisimme kaupunginosastamme löytyvää valtavaa luomisvoimaa erityiseen julkaisuun sekä netissä että myöhemmin myös ehkä painettuna. Tässäkin liikuttaisi laajalla alueella, käyttäen tekstiä, kuvia ja ääntä ja kaikkia näiden muotoja. Tavoitteena on osoittaa kuinka todella elävä kaupunginosa on rakentunut perinteisten kyläyhteisöjemme pohjalle ja rinnalle. Ote olisi monikulttuurinen ja aineisto monenkielistä. Puhuttaisi menneestä, nykyisyydestä ja tulevaisuudesta. Tätä lähdetään nyt kehittämään eteenpäin ja näilläkin sivuilla tulemme kutsumaan kaikkia pitskulaisia mukaan tähän mielestämme jännään hankkeeseen.

Lähiaikoina palaan asiaan yksityiskohtaisemmin ja konkreettisemmin.Eli kyllä Pitskussa tapahtuu. Olisi tosi hienoa jos tämänkin jutun lukijoista löytyisi kiinnostuneita tulemaan mukaamme näihin ja muihin hankkeisiimme. Paljon tapahtuu netissä eikä kenenkään tarvitse sitoutua mihinkään muuhun kuin siihen mikä kiinnostaa ja tuntuu hyvältä. Minuun voi ottaa yhteyttä esimerkiksi FB-viesteillä tai sitten suoraan sähköpostilla jan(at)janfurstenborg.fiJ

an Furstenborg, Pitäjänmäki-seuran puheenjohtaja