HELSINKI KAIKKI SIVUT PITÄJÄNMÄELLÄ TAPAHTUU SEURA JA YHTEYSTIEDOT YMPÄRISTÖ - LUONTO - LIIKENNE

KAUPUNKIYMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PUOLTAA: PITÄJÄNMÄEN ASUKASTALOHANKE NYTKÄHTI ETEENPÄIN

Kaupunkiympäristölautakunnan eilisessä (19.5.) kokouksessa hyväksyttiin Pitäjänmäen asemanseudun asemakaavaehdotus. Tämä merkitsee että asemapuisto säilyy suojeltuna puistoalueena ja että sen länsipuolelle rakennetaan kerrostaloja rantaradan ja Pitäjänmäentien väliin. Kaavan yhteydessä hyväksyttiin kaksi jäsenten tekemää ehdotusta, molemmat vankalla enemmistöllä.

Olen kirjoittanut erikseen asukastaloa koskevasta merkittävästä sosialidemokraattien Eveliina Heinäluoman ja Jape Lovénin ehdottamasta kannaotosta jossa pyydetään Helsingin kaupunginhallitusta ryhtymään toimiin asukastalon saamiseksi Pitäjänmäelle. Tämä hyväksyttiin äänin 11 – 1 eli kannatusta saatiin kaikista poliittisista ryhmistä.

Myös Anni Sinnemäen ja Tuomas Rantasen lisäysehdotus kaavan hyväksymispäätökseen on pitskulaisten kannalta erittäin hyvä ja tukee myös alueen laajoja käyttömahdollisuuksia. Tämäkin ehdotus hyväksyttiin selvällä enemmistöllä – 9 jäsentä puolesta, 1 vastaan, 3 tyhjää.

Molemmat esityksen tekijät edustavat vihreitä. Anni Sinnemäki on Helsingin apulaispormestari ja lautakunnan puheenjohtaja.

Sinnemäki Anni + Rantanen Tuomas

Lisäksi lautakunta edellyttää, että

– Pitäjänmäen Rantaradanaukiota ja sen yhteyttä Pitäjänmäen asemapuistoon kehitetään alueelliseksi vetovoimaiseksi keskukseksi tavalla, joka tuo paikallisia yhteen niin virallisissa kuin epävirallisissakin tapahtumissa

– lisäksi alueelle pyritään saamaan että kahvila- tai ravintolatoimintaa

– tutkitaan voidaanko edellyttää suunnittelukilpailua koskien tätä alueidentiteetin kannalta tärkeäksi muodostuvaa asema-aukiota ja sen yhteydessä olevien rakennusten arkkitehtuuria

– tutkitaan vaihtoehtoa, jossa myös läntisimmän AK-korttelin rakennukset tuodaan katuun kiinni

– tutkitaan mahdollisuuksia hyödyntää alueella nyt olevaa kasvillisuutta tai muuten kasvillisuutta korttelin sisäpihoja suojelevien melumuureina toimivien pyörävarastojen ja Pitäjänmäentien välissä (esim. pensaita tai puita) siten, että kadulle muodostuu luonteva ja viihtyisä raja

Jan Furstenborg, Pitäjänmäki-seuran puheenjohtaja