KAIKKI SIVUT YMPÄRISTÖ - LUONTO - LIIKENNE

HELSINGIN OLISI LISÄTTÄVÄ TUKEAAN KAUPUNGINOSIEN ASUKAS- JA KANSALAISTOIMINNALLE

Viime vuonna kaikki Helsingin kaupungin pienavustusrahat oli jaettu jo maaliskuussa. Tänä vuonna niitä ei ole lainkaan jaossa tai haettavissa. Juuri nämä pienavustukset ovat tehneet monille kaupunginosayhdistyksille mahdolliseksi järjestää omia yleisötapahtumiaan ja muutakin toimintaa.

Nyt on kunnallista rahaa jaossa vain sinne jossa on asukastalot tai -tilat. Muualla joudutaan toimimaan täysin ilman kaupungin taloudellista tukea.

Olisi kuitenkin väärin asettaa nämä tukimuodot vastakkain. Asukastaloja tarvitaan ja tukea tarvitaan sielläkin missä näitä tiloja ei ole.

Helsinki haluaa että asukkaat ovat itse mukana kaupungin toiminnassa ja sen kehittämisessä. Niin stadiluotsit kuin osallistuva budjetointikin ovat kiitettävällä tavalla nostattaneet mielenkiintoa. Kun näitä toimintoja vielä hiotaan ja kehitetään tulee kiinnostus osallistumiseen tästäkin kasvamaan.

Kaupunginosayhdistykset eivät toimi yksin näillä kentillä eikä se ole tarkoituskaan. Parhaimmillaan ne aktivoivat alueidensa asukkaita hyvinkin monimuotoiseen toimintaan, niin omissa puitteissaan kuin toimintansa ulkopuolellakin.

Kaupunginosien toimijoita on suuri määrä, niin yhdistyksiä kuin vapaita ryhmiäkin. Näistäkin monet tarvitsevat tukea, ei niinkään suuria summia, mutta kuitenkin jotakin lisänä omalle aktiivisuudelleen. Kun pienavustuksia ei voi saada jää paljon toimintaa pois ja tapahtumia järjestämättä.

Erityisen ongelmallista on jos kaupungilla ei ole mahdollisuuksia tätäkin kautta tukea syrjäytymisen ehkäisemistä ja yhteisöllisyyden rakentamista.

Budjettivarojen liikuttaminen eri tukimuotojen välillä ei ole hyväksyttävä ratkaisu jos kerran on liian vähän varoja osoitettu tälle vapaaehtoistyölle. Kun helsinkiläisiä aktivoidaan, mikä on hieno asia, on kaupungin päättäjien myös huolehdittava siitä että tukea on riittävästi saatavilla tälle vapaaehtoistoiminnalle.

Kaupungin kokonaisbudjetin osana on kaupunginosa- ja muun vapaaehtoistoiminnan tuki varsin vaatimatonta ja nyt siis osittain olematontakin. Tässä on kuitenkin kyse kaupunkistrategian toteuttamiselle tärkeästä kansalais- ja asukastoiminnasta.

Näin vuoden alussa olisi oikea aikakäynnistää keskustelua siitä miten omaehtoisuutta voitaisi tehokkaammin ja järjestelmällisemmin tukea. Kaupunginosayhdistykset ja Helsingin Kaupunginosat r.y. eli Helka voivat varmaan tässä olla aloitteellisia ja aktiivisia.

Jan Furstenborg, Pitäjänmäki-seuran puheenjohtaja