KAIKKI SIVUT PITÄJÄNMÄELLÄ TAPAHTUU SEURA JA YHTEYSTIEDOT YMPÄRISTÖ - LUONTO - LIIKENNE

AIKA LÄHTEÄ MUKAAN PITÄJÄNMÄKI-SEURAN TOIMINTAAN ASUKKAILLE TÄRKEIDEN ASIOIDEN PUOLESTA

Pitäjänmäki kasvaa ja muuttuu. Kun uusi vuosi alkaa on sopiva aika osallistua oman ympäristömme kehittämiseen Pitäjänmäki-seuran kautta. Helpoiten se onnistuu maksamalla vuoden 2020 jäsenmaksu tilillemme FI3220601800006356 – tai vielä paremminkin, tulemalla myös mukaan aktiiviseen työhömme.

Kylästämme on kehittynyt Helsingin tärkeä kasvukeskus. Strömbergin vanhasta tehdasympäristöstä on kasvanut Helsingin merkittävin teknologiayritysten keskittymä. Uutta citymaisemaa on noussut vanhojen asuinalueiden ja teollisuuskortteleiden rinnalle. Marttilan perinteisessä rintamamieskylässä pyörii Suomen edistyksellisin laajakaistaverkko.

Asukkaiden, yritysten ja työssäkävijöiden asioiden edistäminen on noussut Pitäjänmäki-seuran keskeiseksi tehtäväksi. Vuoden 2019 aikana onkin monia arkielämäämme vaikuttavia tuloksia saatu aikaan.

1. Turkismiehenpolun mäen harjalle sijoitettiin ajoesteet turvaamaan lasten koulutietä.

2. Viinentielle rakennettiin jalkakäytävä viime kesänä kun Pitäjänmäki-seura oli tehnyt siitä osallistuvan budjetoinnin aloitteen.

3. Reimarlan ja Marttilan alueen suorat poikittaisyhteydet päätettiin säilyttää myös bussilinjan 51 poistuessa.

4. HSY teki viemäriverkoston tuholaistorjuntaa pyynnöstämme sekä maaliskuussa että joulukuussa 2019.

5. Raide-Jokeri luopui suunnitelmistaan mahdollisesti saastuneen jätemaan varastoimisesta Pitäjänmäen Meijeritielle ja veti ympäristölupahakemuksensa takaisin. Näin suojeltiin Mätäjokea ja sen uhanalaista taimenkantaa.

Pitäjänmäen yhteisöllisyyden vaaliminen on seuralle tärkeää. Strömbergin leikkipuiston lasten ja vanhempien kevätjuhla ja uudistettu loppukesän Pitäjänmäki-päivä tavoittavat monia alueemme asukkaita. Pitskupäivän osanottajamäärät ovat voimakkaasti kasvaneet. Kirpputori ja pienimuotoinen ruoka- ja juomamyynti on aktivoinut monia perheitä.

Joka kolmas pitskulainen puhuu jo äidinkielenään muuta kuin suomea tai ruotsia. Monissa muissa kaupunginosissa on rakennettu tiloja asukastoiminnalle jotka palvelevat myös uusien asukkaiden kotouttamista. Pitäjänmäen suhteen ollaan nyt todettu samanlainen tarve sen jälkeen kun seura alkoi siitä puhua. Vuodelle 2020 onkin Helsingin kaupunki budjetoinut erityisen määrärahan Pitäjänmäkeä varten tuloksena keskusteluistamme päätöksentekijöiden kanssa. Tulemme esittämään tämän kohdistamista asukastilahankkeeseen.Kaupunginosamme ihmiset ovatkin poikkeuksellisen aktiivisia.

Täältä löytyykin runsaasti järjestö-, kulttuuri- ja muuta harrastustoimintaa jota Pitäjänmäki-seura parhaansa mukaan tukee. Yhteistyökumppaneita on kymmeniä ja monet ovat myös liittyneet seuran yhteisöjäseneksi.

Pitäjänmäellä on rikas historia ja sen vanhimpia merkkejä oli yli 5000 vuoden takainen kalastus- ja kauppa- ja todennäköisesti myös asuinpaikka nykyisen Nuolipuiston kohdalla. Tätä Helsingin rikkainta kivikautislöytöä tutkitaan nyt arkeologien ja Pitäjänmäki-seuran yhteistyönä vuosittaisin kaivauksin joihin seuran jäsenet ja muut pitskulaiset voivat itse osallistua.

Monissa muissakin asioissa olemme voineet vaikuttaa sekä suunnitelmiin että päätöksiin. Kutomotien, Strömbergin puiston, Pitäjänmäen aseman ja muiden alueiden kaavamuutoksissa on seura saanut myönteistä vastakaikua ehdotuksilleen joissa on yhdistetty uuden kaupunkirakenteen luominen olemassa olevien ympäristö- ja luontoarvojen kunnioittamiseen.

Jan Furstenborg, Pitäjänmäki-seuran puheenjohtaja