KAIKKI SIVUT PITÄJÄNMÄELLÄ TAPAHTUU SEURA JA YHTEYSTIEDOT YMPÄRISTÖ - LUONTO - LIIKENNE

PITÄJÄNMÄKI-SEURA VALITTIIN EDUSTAMAAN LÄNTISTÄ SUURPIIRIÄ HELSINGIN KAUPUNGINOSAT ry HELKAn HALLITUKSESSA

Helsinki mereltä

Pitäjänmäki-seura on aktiivisesti mukana myös koko Helsinkiä koskevassa kaupunginosatoiminnassa. Eilen pidetyssä Helsingin Kaupunginosat ry:n vuosikokouksessa valittiin seuramme edustamaan pääkaupungin läntistä suurpiiriä yhdistyksen hallituksessa. Tässä muille Länsi-Helsingin yhdistyksille kirjoittamani kirje ja yhteistyöviesti. Jan Furstenborg

—–

Eilisessä Helsingin Kaupunginosat ry:n syyskokouksessa minut valittiin hallituksen jäseneksi edustamaan läntistä suurpiiriä. Anne Arento-Manerva Lehtisaari-seurasta valittiin suurpiirimme varaedustajaksi ja osallistumme kummatkin hallituksen työskentelyyn seuravan kaksivuotiskauden aikana. Olen varma että yhteistyömme tulee olemaan hyvää ja kiinteää ja koko suurpiirimme etuja palvelevaa.

Haluan tässä yhteydessä kiittää teitä kaikkia osoittamastanne luottamuksesta. Tämä on hieno osa kaupunkia ja sitä on miellyttävä edustaa. Ehkä olemme olleet joskus hieman syrjässä kun Helsinki on panostanut omaan toimintaansa, mutta se saattaa myös olla merkki sitä ettei tämä ole ollut erityisen ongelmallista aluetta.

Pääkaupunkiseudun kasvaessa muuttuvat ja kehittyvät myös monet meidän läntisistä kaupunginosistamme mikä aiheuttaa uusia toiminta-tarpeita. Joillakin alueilla on sosiaalisen eriarvoisuuden torjuminen tärkeässä asemassa ja joillakin muilla vapaaehtoistoiminnan tilakysymykset. Kaikille yhteistä ovat tietysti mm. yhteisöllisyyden ja osallisuuden vahvistaminen kaupunginosatoiminnan ja muun aktiivisuuden kautta samoin kuin suurpiirimme uskomattoman hienoista luontoarvoista huolehtiminen.

Toivon että voimme läntisen suurpiirin kaupunginosatoimijoina kaikki olla kiinteässä yhteydessä toisiimme myös Helkan toimintaan ja toiminta-alueeseen liittyvissä asioissa. Eilinen syyskokous oli mielestäni myönteinen ja lupaava tilaisuus ja olen itse valmis toimimaan aktiiviesti nyt alkavan kaksivuotiskauden puitteissa.

Minuun saa tietysti mielellään ottaa yhteyttä.

Ystävällisin terveisin Jan Furstenborg, Pitäjänmäki-seuran puheenjohtaja