KAIKKI SIVUT PITÄJÄNMÄELLÄ TAPAHTUU YMPÄRISTÖ - LUONTO - LIIKENNE

KANSANEDUSTAJA EVELIINA HEINÄLUOMA KESKUSTELEMASSA PITSKULAISTEN KANSSA PITÄJÄNMÄEN TYÖVÄENYHDISTYKSEN VIERAANA 14 MARRASKUUTA

Kansanedustaja Eveliina Heinäluoma

Pitäjänmäki läntisimmässä Helsingissä on usein jäänyt ikään kuin sivuun kun kaupunki kehittää omia palvelujaan. Ei ole herätty siihen että nopeasti kasvaneen kaupunginosamme asukasrakenne on merkittävästi muuttunut.

Keskustelin tästä varsin pitkään viime syyskuun Pitäjänmäki-päivillä kansanedustaja ja kaupunginvaltuutettu Eveliina Heinäluoman kanssa. Sain käsityksen siitä että hänellekin oli uutta että vieraskielisten osuus Pitskussa on jo kaupungin korkeimpia, hyvinkin Itä-Helsingin esikaupunkialueiden tasoa.

Kerroin myös siitä miten aktiivista ja monipuolista kansalaistoimintaa Pitäjänmäeltä löytyy. Kuitenkaan ei kaupunki ole juuri mitenkään tätä tukenut ja ainoa ilmainen toimintatila on kirjaston pienehkö kokoushuone.

Olen nyt tyytyväisenä voinut todeta ettei tämä jäänyt vain keskustelun tasolle. Kun kaupungin uudesta talousarviosta neuvoteltiin puolueiden kesken lisättiin sinne erityinen määräraha Pitäjänmäkeä varten Eveliina Heinäluoman edustaman SDP:n ryhmän aloitteesta.

Tiedän että myös Pitäjänmäen Työväenyhdistys on ollut asiassa aktiivinen. Nyt olisi tärkeää että myös muut alueemme poliittiset yhdistykset toimisivat näiden yhteisten asioiden puolesta. Juuri päättynyt ns. ”osallistuva budjetointi” ei ratkaise tilakysymyksiämme eikä muitakaan rahoitustarpeitamme, kuten näimme. Kaupungin pitää nyt osoittaa riittävästi varoja sekä asukastiloihin että uusien pitäjänmäkeläisten kotouttamiseen osaksi pitskulaista yhteisöämme.

Näistä ja muista asioista voimme keskustella kansanedustaja ja kaupunginvaltuutettu Eveliina Heinäluoman kanssa vajaan kahden viikon kuluttua täällä Pitäjänmäellä. Hän on mukana Pitäjänmäen Työväenyhdistyksen tilaisuudessa torstaina 14 marraskuuta klo 18 – 20 yhdistyksen kokoustiloissa Konalantie 10 Reimarlassa, K-Marketin viereisessä talossa.

Työväenyhdistyksen puheenjohtaja Pirjo Kivistö on ystävällisesti halunnut kutsua muutkin kuin yhdistyksen omat jäsenet osallistumaan tähän keskusteluun. Sinne nyt kertomaan mitä me täällä Pitäjänmäellä kaupungilta odotamme ja tarvitsemme.

Toivottavasti näemme pian myös muita aloitteita ja muidenkin valtuustoryhmien aktiivisuutta jota voimme seuranakin parhaamme mukaan tukea.

Jan Furstenborg, Pitäjänmäki-seuran puheenjohtaja.