KAIKKI SIVUT PITÄJÄNMÄELLÄ TAPAHTUU SEURA JA YHTEYSTIEDOT

PITÄJÄNMÄKI-SEURAN SYYSKOKOUSKUTSU

Pitäjänmäki-seura ry

KOKOUSKUTSU

Pitäjänmäki-seuran jäsenet kutsutaan seuran syyskokoukseen joka pidetään Pitäjänmäen VPK:n tiloissa Viinentie 6 torstaina 21 marraskuuta 2019 alkaen klo 18.00.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 8 kohdassa mainitut asiat

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
3. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys.
4. Hyväksytään seuraavan vuoden 2020  toimintasuunnitelma
5. Käsitellään ja vahvistetaan vuoden 2020 talousarvio sekä määrätään seuraavan vuoden jäsenmaksun ja kannattajajäsenmaksun suuruus.
6. Valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi.
7. Valitaan jäsenet hallitukseen erovuoroisten ja eroavien jäsenten tilalle.
8. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa.
9. Valitaan yhdistyksen edustajat muiden yhdistysten kokouksiin, mikäli yhdistyksellä on tällainen oikeus.
10. Päätetään yhdistyksen kokousten koollekutsumistavasta sääntöjen määräämissä rajoissa.
11. Käsitellään muut mahdolliset esille tulevat asiat, joista hallitukselle on tehty esitys vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta tai jotka hallitus haluaa syyskokoukselle esittää.

Kokouksessa on kahvitarjoilu.

Ystävällisin terveisin

Pitäjänmäki-seuran hallitus

Jan Furstenborg

puheenjohtaja