KAIKKI SIVUT PITÄJÄNMÄELLÄ TAPAHTUU YMPÄRISTÖ - LUONTO - LIIKENNE

RAIDE-JOKERIN RAKENNUSTYÖT TUOVAT LIIKENNERAJOITUKSIA PITÄJÄNMÄENTIELLE

Kaaviokuva Raide-Jokerin reitistä Pitäjänmäentiellä Strömbergin puiston kohdalla

Ensi vuoden alusta lähtee Raide-Jokerin rakentaminen täyteen vauhtiin Pitäjänmäentiellä. Tämä aiheuttaa erittäin merkittäviä liikennejärjestelyjä noin kahden vuoden ajaksi.

Kaupintien ja Pitäjänmäentien liikenneympyrästä johdetaan autoliikenne keskustan ja Munkkiniemen suuntaan kulkemaan Kaupintietä ja sitten Vihdintietä pitkin. Pitäjänmäentiellä joudutaan ajoväyliä kaventamaan niin että jäljelle jäävälle yhdelle ajokaistalle mahtuu vain bussiliikenne ja Pitäjänmäen paikallisliikenne.

Muulle ajoneuvoliikenteelle tulee Haagan liikenneympyrään sakka läpiajokielto. Keskustasta ulospäin tulevat voimaan vastaavat järjestelyt. Näin turvataan että bussiliikenne pysyy aikatauluissaan. Läpiajorajoitus on myös Strömbergin ja Talin alueen yritysten ja asukkaiden kannalta tärkeä ja turvaa pääsyn paikallisille kiinteistöille. Toivottavasti se vähentää myös Leppävaaran suunnasta tulevaa läpiajoliikennettä Reimarlassa.

Eilen järjesti Raide-Jokeri tiedotus- ja keskustelutilaisuuden Pitäjänmäen yrityksille näistä ja muista järjestelyistä. Pitäjänmäentien työt tulevat olemaan erittäin mittavat. Putkistot, kaapelit ja muu maanalainen verkosto on osin hyvinkin vanhaa ja raidetöiden yhteydessä on järkevää ja pitäjänmäkeläisten etujen mukaista että kaikki uusitaan.

Nämä rakennusaikaiset järjestelyt tulevat tietysti aiheuttamaan paljon haittojakin. Tästä keskusteltiin Raide-Jokerin vastuuhenkilöiden ja asiantuntijoiden kanssa hyvinkin yksityiskohtaisesti. Selväksi tuli kuitenkin ettei parempia vaihtoehtoja juuri ole.

Kaupintien ja Vihdintien risteys tulee olemaan eräs ongelmakohdista. Tätä tullaan sekä Raide-Jokerin että Helsingin kaupungin puolesta seuraamaan ja uusilla liikennevalosäätelyillä pyritään tilannetta helpottamaan. Myös muita toimia tullaan harkitsemaan jos vaikuttaa siltä ettei liikenne tule sujumaan.

Raide-Jokeri on kyllä kiitettävästi jakanut tietoa suunnitelmistaan ja rakennusvaiheistaan. Moniin muihin toimijoihin verrattuna tämä on ollut esimerkillistä.

Tämä pikaraitiotieprojekti on valtavan suuri mutta välttämätön kun katsotaan pääkaupunkialueen kasvunäkymiä. Näin on myös Pitäjänmäen osalta jossa odotetaan sekä asukasmäärien että työpaikkojen lukumäärän jatkuvaa kasvua.

Jan Furstenborg, Pitäjänmäki-seuran puheenjohtaja